Slik oppretter du Multisoner

Installer Landroid-klipperen slik at den klipper forskjellige soner på plenen din. Programmer forskjellige driftstider for hver sone.

Takket være intelligent navigasjonsteknologi (AIA) har Landroid-klippere unik kapasitet til å klippe kompliserte plenanlegg og nå forskjellige soner gjennom smale korridorer (minimum 60 cm) uten at det er nødvendig å bruke ekstra begrensningskabel.

Det kan imidlertid være tilfeller der du har behov for å opprette bestemte soner og programmere forskjellige klippetider for hver sone.

Programmere klippetider for hver sone

Avhengig av vekstforholdene på plenen din, kan det være hensiktsmessig at Landroid-klipperen klipper oftere i én sone enn i andre. Du kan oppnå dette ved å tilordne hver sone en prosentandel av klippetiden.
Vær oppmerksom på at dette er en prosentandel av det totale antallet klippeøkter Landroid-klipperen utfører på en uke, noe som selvfølgelig avhenger av størrelsen på plenen din.

Hva er en klippeøkt?
Tidsrommet mellom hver gang klipperen går ut av ladestasjonen og inn igjen kalles en klippeøkt. Lengden på klippeøktene er forskjellig fra modell til modell, og avhenger av batterikapasitet og størrelsen på klippeområdet.

Eksempel:
En Landroid-klipper er programmert til å utføre ti klippeøkter per uke (100 %). Dersom du tilordner 70 % av tiden til sone 1 og 30 % av tiden til sone 2, vil klipperen utføre syv klippeøkter i sone 1 og tre klippeøkter i sone 2.

NB:
Du kan opprette fra to til fire forskjellige soner.
Landroid-klipperen starter med sone 1 og klipper hver sone i numerisk rekkefølge.

Flaskehalser

Sonene bør atskilles med en såkalt «flaskehals», en korridor som er ca. 15 cm bred. Flaskehalsene forhindrer at Landroid-klipperen går mellom sonene under en og samme klippeøkt (den er smart og selvstendig nok til å finne det for godt å gjøre dette). Ved bruk av flaskehalser er klipperen i stand til å følge begrensningskabelen og gå fra sone til sone, men den kommer ikke over i feil sone ved et uhell.

Bottleneck_def-1

Hva gjør jeg dersom det er en hagegang i hagen min?

For det første må hagegangen være på samme nivå som plenen. Hvis hagegangen har trinn eller hellinger, kan knivdisken bli skadet når robotklipperen krysser den. Du kan omgå dette problemet ved å lage en rampe for å jevne ut terrenget.
Vær også oppmerksom på at klipperen kan sette seg fast dersom hagegangen er laget av grus, steiner, ujevne heller eller andre ujevne overflater.

For at Landroid-klipperen skal kunne nå hver sone må du lage en 15 cm bred korridor. Den må være så smal at klipperen ikke kan gå gjennom den ved et uhell under klippingen (det er det samme prinsippet som for «flaskehalsen» som er nevnt over).
WalkwayDet er viktig at du ikke legger begrensningskabelen på overflaten av selve hagegangen, da den lett kan bli skadet av de som bruker hagegangen, eller av selve Landroid-klipperen.

Hvis du har en hellelagt hagegang, kan du legge kabelen mellom hellene og dekke den med mørtel.

Hvis du foretrekker å legge begrensningskabelen under en hellelagt hagegang eller lignende, må du huske på at den ikke skal ligge dypere enn 5 cm under overflaten. Ligger den dypere, kan signalet bli så svakt at klipperen ikke registrerer det.

Hva om det er to eller flere frittstående soner i hagen?

Begrensningskabelen må være koblet til ladeplaten hele tiden. Hvis plenen din består av to (eller flere) områder som er atskilt på en slik måte at Landroid-klipperen ikke kommer seg fra det ene til det andre på egen hånd, må de fremdeles være forbundet med samme begrensningskabel.

For å opprette to lukkede kretser med samme begrensningskabel, må du legge de to kabeldelene («inn»- og «ut»-kabelen) som forbinder de to områdene, tett ved siden av hverandre.

Separated_areas

Husk at du ikke må bruke multisonefunksjonen i dette tilfellet, siden du må løfte klipperen manuelt fra det ene området til det andre. Du må også være oppmerksom på at klipperen ikke kommer seg tilbake for å lade opp batteriet på egen hånd hvis den går tom for strøm i området uten ladeplate.

Det er mulig å unngå dette problemet ved å gå til innkjøp av en ekstra ladeplate og installere denne i det andre området med sin egen begrensningskabel. Du må imidlertid fremdeles løfte Landroid-klipperen fra det ene området til det andre.

Dersom du vil opprette forskjellige soner, finner du fremgangsmåten i artiklene under, avhengig av hvilken modell du har: 

Artikkelserie: