Jak nastavit funkci Multi-zone?

Nechte Landroid pracovat v různých zónách vašeho trávníku. Přiřaďte různým zónám různý čas práce.

Díky inteligentní navigační technologii AIA má Landroid unikátní schopnost rovnoměrně sekat složité trávníky a dostat se do všech zón úzkými uličkami (minimální šířka 60 cm), aniž by bylo potřeba použít další hraniční drát.

V některých případech však může být vhodné vyznačit specifické zóny a přiřadit jim specifické časy sekání.

Jak zónám přiřazovat časy sekání

Podle tvaru trávníku může být vhodné, aby Landroid pracoval v jedné zóně více než v jiných zónách. Toho můžete dosáhnout přiřazením procentní hodnoty každé zóně. Povšimněte si, že procenta odkazují na celkový počet výjezdů sekání, které váš Landroid vykoná za týden, což evidentně závisí na velikosti vašeho trávníku.

Co je výjezd sekání?

Je to čas od chvíle, kdy Landroid opustí základnu, do chvíle, kdy se do ní vrátí. Takový čas se pro různé modely liší a závisí na kapacitě baterie a délce obvodu.

Příklad:

Předpokládejme, že Landroid je nastaven na 10 výjezdů týdně (100 %). Jestliže přiřadíte 70 % Zóně 1 a 30 % Zóně 2, během týden Landroid vykoná 7 výjezdů sekání v Zóně 1 a 3 výjezdy v Zóně 2.

Poznámka:

Můžete nastavit nejméně 2 a nejvýše 4 různé zóny. Landroid bude sekat podle numerického pořadí zón, počínaje Zónou 1.

Úzké průchody

Zóny by měly být odděleny úzkými průchody, s ponecháním uličky asi 15 cm. Ta slouží k tomu, aby se Landroid autonomně netoulal z jedné zóny do druhé (což by udělal, když je tak extrémně chytrý a extrémně autonomní). Díky vytvoření úzkého průchodu bude robot schopen sledovat hraniční drát a vjíždět do zón, ale nebude náhodně sekat tam, kde by neměl.

Bottleneck_def-1

Co když mám v trávníku chodník?

Především, ujistěte se, že chodník je ve stejné úrovni jako trávník. Pokud jsou tam nějaké schody nebo poklesy, může dojít k poškození sekacího kotouče, když je bude robot přejíždět. Pokud tomu tak je, měli byste vytvořit určité rampy pro vyrovnání terénu.

Rovněž pamatujte, že pokud jsou cestičky vyplněné štěrkem, kameny, nerovnoměrnými dlaždicemi nebo něčím podobným, Landroid se může zaseknout.

Aby se Landroid mohl dostat do všech zón, měli byste vytvořit uličku o šířce 15 centimetrů. Musí být dostatečně úzká, aby jí roboty při sekání nemohly náhodou projet (jde o stejný princip, jaký byl zmíněn výše v souvislosti s úzkými průchody).

Walkway

Je důležité nepokládat hraniční drát na povrch cestičky, aby jej nepoškodily lidé nebo sám Landroid.

Máte-li dlážděnou cestičku, můžete drát vložit mezi a zalít jej maltovou směsí.

Jestliže chcete položit drát pod dlážděnou cestičku nebo něco podobného, pamatujte, že nesmí být hlouběji než 5 centimetrů, jinak bude signál zkreslený a Landroid jej nebude schopen detekovat.

Co když má trávník dvě nebo více nepropojených zón?

Hraniční drát musí být vždy napojen na nabíjecí základnu. Takže pokud existují dvě (nebo více) částí trávníku, které jsou odděleny určitým typem terénu nepřístupným pro Landroid, je potřeba je i tak spojit stejným hraničním drátem.

Aby bylo možné vytvořit dvě uzavřené smyčky hraničního drátu, je potřeba zachovat tyto dva segmenty procházející mezi oběma zónami vedle sebe.

Separated_areas

V takovém případě nezapomeňte, že byste neměli používat funkci více zón, protože budete muset Landroid mezi oběma zónami ručně přenášet. Rovněž pamatujte, že když bude docházet baterie a Landroid bude v zóně, kde není nabíjecí základna, nebude mít možnost se vrátit a nabít se.

Možným řešením pro vyřešení tohoto problému je zakoupení druhé nabíjecí základny a její instalace ve druhé oblasti s vlastním hraničním drátem. I tak budete muset Landroid z jedné zóny do druhé přenést.

Chcete-li pokračovat s nastavením různých zón, viz články níže podle modelu vašeho Landroidu: