Hvordan opretter man en multi-zone?

Lad Landroid arbejde i forskellige zoner på din græsplæne. Tildel forskellig arbejdstid til forskellige zoner.

Takket være den intelligente navigationsteknologi AIA har Landroid den unikke evne til at klippe komplekse græsplæner jævnt og finde igennem smalle passager (mindst 60 cm bredde) til ethvert område, uden behov for ekstra guide-kabel.

I nogle tilfælde vil du måske lave bestemte zoner og tildele en bestemte % klippetid til hver zone.

Sådan tildeles % klippetid til hver zone

I henhold til udformningen af din græsplæne, ønsker du måske, at Landroid skal arbejde mere i en zone end i de andre. Du kan gøre dette ved at tildele en procentdel til hver zone.
Bemærk, at procentdelen henvises til det samlede antal klippesessioner, som din Landroid udfører på en uge, hvilket naturligvis afhænger af størrelsen på din græsplæne.

Hvad er en klippesession?
Det er tiden mellem, at Landroid forlader basen, og når den vender tilbage til den. Denne tid skifter fra model til model, og afhænger af batteriets kapacitet og længden af kanttråden.

Eksempel:
Lad os antage, at en Landroid er indstillet til at udføre 10 sessioner om ugen (100 %). Hvis du tildeler 70 % til zone 1 og 30 % til zone 2, vil din Landroid udføre 7 klippesessioner i zone 1 og 3 i zone 2 i løbet af en uge.

Bemærk:
Du kan indstille fra mindst 2 op til maksimalt 4 forskellige zoner.
Landroid klipper efter den numeriske rækkefølge af zonerne, startende fra zone 1.

Flaskehalse

Zoner bør adskilles med en ”flaskehals” der efterlader en åbning på ca. 15 cm mellem afgrænsningskabel. Dette tjener formålet at forhindre, at Landroid automatisk vandrer fra en zone til en anden (det vil den nemlig forsøge at gøre fordi Landroid er ekstremt smart og selvstyrende). Ved at oprette en flaskehals vil robotten kunne følge afgrænsningskablet og nå hver zone, uden at klipper, hvor den ikke skal.

Bottleneck_def-1

Hvad hvis der er en havegang i min græsplæne?

Først og fremmest skal du sørge for, at havegangen er på niveau med græsplænen. Hvis der er trin eller kant, kan knivdisken muligvis blive beskadiget, når robotten krydser det. Hvis dette er tilfældet, skal du sørge for at udjævne terrænet.
Husk også, at hvis stien er lavet med grus, sten, ujævne fliser eller noget lignende, kan Landroid sidde fast.

For at gøre det muligt for Landroid at nå hver zone, skal du oprette en passage, der er 15 centimeter bred. Så at den er smal nok til, at robotten ikke ved et uheld kan finde igennem den, mens den klipper (det er det samme princip, der er nævnt ovenfor for flaskehalsen).

Walkway

Det er vigtigt ikke at lægge afgrænsningskablet ovenpå stien, ellers kan det blive beskadiget af mennesker eller af Landroid selv.

Hvis du har en flisebelagt sti, kan du installere kablet imellem fugerne.

Hvis du vil lægge afgrænsningskablet under en fliselagt sti eller lignende, skal du huske ikke at grave det dybere ned end 5 centimeter fra oversiden af flisen, ellers forringes signalet, og det vil ikke blive registreret af Landroid.

Hvad hvis min græsplæne har to eller flere uforbundne områder?

Afgrænsningskablet skal hele tiden være forbundet til ladestationen. Så hvis der er to (eller flere) dele af græsplænen, som er adskilt af en slags terræn, som er utilgængelig for Landroid, skal de stadig forbindes med et stykke ubrudt afgrænsningskabel.

For at skabe indhegninger af afgrænsningskablet på 2 plæner skal du holde afgrænsningskabel, der går mellem to plæner, tæt ved siden af hinanden.

Separated_areas

Husk, at i dette tilfælde kan du ikke bruge multi-zoner, da du skal bære Landroid manuelt mellem hver plæne. Husk også, at når batteriet løber tørt, og Landroid er på en plæne, hvor der ikke er nogen ladestation, vil den ikke være i stand til at gå tilbage og oplade.

En mulig løsning til at løse dette problem er at købe en ekstra ladestation og installere den i det andet område med sit eget afgrænsningskabel. Du bliver stadig nødt til at bære Landroid fra den ene plæne til den anden.

For at fortsætte med oprettelse af forskellige zoner henvises der til artiklerne herunder afhængigt af din Landroid-model: