Hoe stel ik een multi-zone in?

Laat de Landroid werken in verschillende zones van uw gazon. Wijs verschillende werktijden toe aan verschillende zones.

Dankzij de AIA-technologie voor intelligente navigatie, heeft de Landroid het unieke vermogen om complexe gazons gelijkmatig te maaien en elke zone te bereiken via nauwe doorgangen (van minimaal 60cm) zonder dat er extra geleidingsdraad nodig is.

Maar misschien wilt u in sommige gevallen specifieke zones aanleggen en specifieke maaitijden aan elk hiervan toewijzen.

Hoe wordt maaitijd toegewezen aan elke zone

Al naargelang de vorm van uw gazon, wilt u misschien dat Landroid meer in de ene zone werkt dan in andere. Dit doet u door aan elke zone een percentage toe te wijzen.
Dit percentage heeft betrekking op het totale aantal maaisessies die de Landroid in een week uitvoert, wat natuurlijk afhangt van de omvang van uw gazon.

Was is een maaisessie?
Dit is de tijd tussen het moment waarop de Landroid zijn basis verlaat en het moment waarop hij hier weer terugkeert. Deze tijd verschilt per model, hangt af van de accucapaciteit en de lengte van de omtrek.
Voorbeeld:
We veronderstellen dat een Landroid is ingesteld om 10 sessies per week uit te voeren (100%). Als u 70% toewijst aan zone 1 en 30% aan zone 2, zal uw Landroid in de loop van een week 7 maaisessies uitvoeren in zone 1 en 3 in zone 2.

Let op het volgende:
U kunt minimaal 2 en maximaal 4 verschillende zones instellen.
De Landroid maait de zones in numerieke volgorde, te beginnen met zone 1.

Flessenhalzen

Zones moeten worden gescheiden door een flessenhals, met een gang van ongeveer 15cm. Dit heeft tot doel om te voorkomen dat Landroid zelfstandig van de ene zone naar de andere dwaalt (en omdat hij buitengewoon slim en buitengewoon zelfstandig is, zal hij dat doen). Door een flessenhals te creëren is de robot in staat om de grensdraad te volgen en elke zone te bereiken, maar zal hij niet ongewild maaien waar hij dat niet moet doen.

Bottleneck_def-1

En als er een pad door mijn gazon loopt?

Ga ten eerste na of het pad zich op dezelfde hoogte bevindt als het gazon. Als er treden of hoogteverschillen zijn, kan de maaischijf beschadigd raken wanneer de robot deze op zijn pad vindt. Als dit het geval is, moet u een soort oprit creëren om het terrein gelijk te maken.
Denk er verder aan dat de Landroid vast kan komen te zitten als het pad bedekt is met grind, stenen, oneffen tegels of iets soortgelijks.

Om de Landroid elke zone te laten bereiken, moet u een gang van ongeveer 15 centimeter breed maken. Deze moet smal genoeg zijn om te voorkomen dat de robot er ongewild doorheen gaat terwijl hij maait (hetzelfde principe als hierboven voor de flessenhals).

Walkway

Het is belangrijk dat de grensdraad niet op het oppervlak van het pad wordt gelegd, anders is beschadiging mogelijk door passanten of door de Landroid zelf.

Als u een tegelpad heeft, kunt u de draad tussen de tegels leggen en hem vervolgens bedekken met stuc.

Als u de grensdraad onder een tegelpad of iets soortgelijks wilt leggen, moet u eraan denken dat hij niet dieper dan 5 centimeter mag komen, anders wordt het signaal zwak en kan het niet worden gedetecteerd door de Landroid.

Wat moet ik doen als mijn gazon uit twee of meer losstaande zones bestaat?

De grensdraad moet altijd verbonden zijn met de oplaadbasis. Dus als het gazon uit twee (of meer) delen bestaat die worden gescheiden door een terrein dat niet toegankelijk is voor de Landroid, moeten ze toch worden verbonden met dezelfde grensdraad.

Om twee gesloten lussen te maken met de grensdraad, moet u de twee komende en gaande segmenten tussen twee zones dicht bij elkaar houden.

Separated_areas

Bedenkt dat u in dit geval niet de multi-zonefunctie moet gebruiken, want dan moet u de Landroid met de hand van de ene zone naar de andere brengen. Denk er bovendien aan dat als de accu leeg raakt terwijl de Landroid in een zone zonder oplaadstation is, hij niet in staat is om terug te keren om opgeladen te worden.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het aanschaffen van een tweede oplaadbasis en installatie ervan in het tweede gebied, met een eigen grensdraad. U moet de Landroid dan nog wel steeds met de hand van de ene zone overbrengen naar de andere.

Lees voor het instellen van verschillende zones onderstaande artikelen, afhankelijk van uw model Landroid: