Plan instalacji kosiarki Landroid

Jak prawidłowo zaplanować instalację kosiarki Landroid

Instalacja kosiarki Landroid jest łatwa, a jasny plan działań jeszcze bardziej ją ułatwi. Prawidłowe planowanie pozwoli uniknąć błędów lub konieczności ponownego wykonania instalacji.

Stacja ładująca

Kosiarka Landroid ładuje akumulator w stacji ładującej. To również miejsce postoju, w którym kosiarka znajduje się między kolejnymi sesjami koszenia.

Stację ładowania należy umieścić w odpowiednim miejscu, uwzględniając następujące kwestie:

  • Wymaga zasilania, dlatego nie może znajdować się w odległości większej niż 10 m od gniazdka sieciowego.
  • Jeśli to możliwe, należy wybrać zacienione miejsce, ponieważ przegrzewanie jest niekorzystne dla akumulatorów i ładowarek.
  • Podstawa musi leżeć płasko na podłożu, aby umożliwić prawidłowe dokowanie.
  • Należy unikać miejsc w pobliżu zraszaczy do nawadniania.

Stację ładującą można umieścić na trawniku lub na twardym podłożu, takim jak chodnik, jeśli trawnik i twarde podłoże znajdują się na tej samej wysokości (bez stopni).

Przewód wygrodzeniowy

Przewód wygrodzeniowy Landroid określa obwód obszaru, wewnątrz którego kosiarka Landroid będzie kosić. Ma on pozostawać na powierzchni trawnika. Jest on niemal niewidoczny już od pierwszego dnia instalacji i może zostać przykryty glebą w ciągu kilku tygodni. Przed ewentualnym zakopaniem przewodu należy zamocować go za pomocą kołków i przetestować, czy instalacja działa prawidłowo, uruchamiając kosiarkę Landroid w wygrodzonym obszarze.

Umożliwia to szybkie sprawdzenie instalacji i ewentualną zmianę lub poprawę ułożenia przewodu przed jego zakopaniem. Przewód należy zakopać na głębokości nie większej niż kilka centymetrów poniżej poziomu gruntu, aby przewód zapewniał dobry sygnał.

Przewód należy ułożyć w pewnej odległości od krawędzi trawnika. Odległość ta zmienia się w zależności od elementów znajdujących się po drugiej stronie krawędzi. Różne części trawnika mogą graniczyć z innymi elementami:

  1. Jeśli krawędź trawnika graniczy ze stopniem, należy umieścić przewód w odległości 26 cm od krawędzi.
  2. Jeśli krawędź trawnika graniczy ze ścieżką na tej samej wysokości, należy umieścić przewód w odległości 10 cm od krawędzi.
  3. Jeśli krawędź trawnika graniczy ze żwirem: należy umieścić przewód w odległości 26 cm od krawędzi, ponieważ koła kosiarki Landroid mogą wpadać w poślizg na żwirze.

Wire_plan

Jeśli krawędź trawnika graniczy z trawnikiem sąsiada, który korzysta ze zautomatyzowanej kosiarki, należy umieścić przewód w odległości 1 m od przewodu sąsiada, aby uniknąć możliwych zakłóceń.

Identyfikowanie zabronionych obszarów i przeszkód

Kosiarka nie powinna ścinać kwiatów, wjeżdżać w zbiorniki wodne ani niszczyć korzeni drzew wystających nad ziemię. Należy zlokalizować te obszary i otoczyć je przewodem wygradzającym, aby uniemożliwić kosiarce Landroid dostęp do nich.

Przewód wygradzający jest pojedynczą pętlą połączoną na obu końcach ze stacją ładującą, dlatego należy oddalić przewód od granicy, otoczyć obszar, który ma być chroniony, a następnie ponownie umieścić przewód na granicy, jak pokazano na rys. 1.

Jeśli obszary, które należy otoczyć, znajdują się z dala od granicy trawnika lub istnieje kilka obszarów bądź korzeni drzew wymagających ochrony, ta tradycyjna metoda jest czasochłonna. Doskonałą alternatywę dostępną tylko w przypadku nowych modeli kosiarek Landroid (WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E) stanowi użycie opcji Off-Limits (obszar zakazany).

Opcja Off Limits (obszar zakazany) umożliwia po prostu określenie cyfrowego ogrodzenia wokół obszarów zakazanych, który nie wymaga podłączenia do pętli wygradzającej (rys. 2). Cyfrowe ogrodzenie Off-Limits doskonale nadaje się również do ochrony sprzętu sezonowego (np. trampoliny) lub tymczasowej zmiany układu trawnika. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

forbidden-areas_def

Czujnik zderzeniowy kosiarki Landroid rozpoznaje przeszkody, takie jak drzewa, meble itp., które nie muszą być otoczone przewodem.

Nowe modele kosiarek Landroid ((WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E) mogą być wyposażone w opcję ACS — inteligentnego autopilota ultradźwiękowego, który umożliwia kosiarce Landroid omijanie przeszkód zamiast zderzania się z nimi. Więcej informacji na temat opcji ACS

Po uwzględnieniu powyższych elementów w planie można kontynuować, umieszczając stację ładującą w odpowiednim położeniu. 

 

Seria artykułów: