Landroidin asennussuunnitelma

Miten suunnitella Landroidin asennus oikein

Landroidin asennus on helppoa ja vielä helpompaa, jos sinulla on selkeä käsitys siitä mitä tehdä. Kunnollinen suunnittelu auttaa sinua välttämään virheitä tai ylimääräisiä lisäyksiä asennuksen jälkeen

Latausasema

Latausasema on paikka, jonne Landroid siirtyy lataamaan sen akun. Se on myös parkkipaikka, jonne se palaa leikkuusessioiden väliaikoina.
Tunnista sille sopiva paikka pitäen mielessä seuraavat kohdat:
• Latausasemalle tarvitaan sähkösyöttö, joten se ei voi olla yli 10m:n etäisyydellä verkkopistorasiasta

•  Mikäli mahdollista, valitse varjoisa paikka, koska akut ja laturit eivät pidä ylikuumenemisesta
• Alustan on oltava tasaisella maalla, jotta taataan tehokas telakoituminen
• Vältä lähellä kastelulaitteita olevia paikkoja

Voit sijoittaa latausaseman nurmikolle tai kovalle pinnalle kuten jalankulkuväylälle, mikäli nurmikon ja kovan pinnan välinen korkeus on sama (ei portaita).

Rajalanka

Landroidin rajalanka muodostaa ulkoreunan Landroidin leikkaaman ruohon alueelle. Se on suunniteltu olemaan nurmikon pinnalla. Ensimmäisestä päivästä lähtien rajalanka on lähes näkymätön ja muutamassa viikossa se peittyy maaperään. Jos haluat haudata langan, suositellaan ensin kiinnittämään se tapeilla ja testaamaan asennuksen toimivuus ajamalla Landroid koko ulkoreunan ympäri.

Näin voit tarkistaa helposti kaiken ja tarvittaessa muuttaa asettelua ennen langan hautaamista. Hautaa lanka korkeintaan muutamia senttimetrejä maanpinnan alle, jotta langan signaali pysyy hyvänä.

Lanka on sijoitettava tietylle etäisyydelle nurmikon reunasta. Tämä etäisyys riippuu siitä, mitä reunan toisella puolella on. Nurmikon eri osat saattavat rajoittaa erilaisia alueita:
1. Jos nurmikon reuna rajoittuu portaaseen: säilytä 26 cm:n etäisyys reunasta.
2. Jos nurmikon reuna rajoittuu samankorkuiseen polkuun: säilytä 10 cm:n etäisyys reunasta.
3. Jos nurmikon reuna rajoittuu soraan: säilytä 26 cm:n etäisyys reunasta, koska Landroidin pyörät saattava luistaa soralla.

Wire_plan

Jos nurmikon reuna rajoittuu naapurin nurmikkoon ja myös hänellä on käytössä robottiruohonleikkuri, laita lanka 1 m:n etäisyydelle naapurin langasta, jotta vältetään häiriöt.

Tunnista kielletyt alueet ja esteet

Et halua robottiruohonleikkurisi leikkaavan kukkia, uivan vedessä tai pilkkovan puiden juuria, jotka nousevat maasta. Paikanna kyseiset alueet ja ympäröi ne rajalangalla, jotta estetään Landroidin pääsy niille.
Rajalanka on yksinkertainen silmukka, joka on liitetty molemmista päistään latausasemaan. Lähde liikkeelle langan kanssa yhdestä reunasta, ympäröi suojattava alue ja palauta sitten lanka kyseiseen reunaan kuten kuvataan oheisessa kuvassa 1.

Jos ympäröitävät alueet ovat kaukana nurmikon reunasta tai jos sinun on suojattava useita alueita ja puiden juuria, tämä perinteinen menetelmä on aikaavievä. Tässä tapauksessa voit käyttää Off Limits -lisävarustetta Landroid-malleille: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E

Off Limits -lisälaitteen kanssa voit yksinkertaisesti asettaa digitaalisen aidan kiellettyjen alueiden ympärille ja sitä ei tarvitse yhdistää rajasilmukkaan (kuva 2). Off-Limitsin digitaalinen aita on myös erinomainen tapa suojata kausiluonteisia varusteita (esim. Trampoliini) tai jos haluat vaihtaa väliaikaisesti nurmikon asettelua. Opi lisää täältä.

forbidden-areas_def

Landroidin törmäysanturi voi hallita kiinteitä esteitä kuten puita, huonekaluja tai vastaavia, joita ei tarvitse ympäröidä langalla.

Uudet Landroid-mallit (WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E) voidaan varustaa ACS-lisälaitteella, älykkäällä ultraääntä käyttävällä automaattiohjauksella, jonka avulla Landroid ohjaa esteiden ohitse niihin törmäämättä. Lue lisää ACS:stä

Kun otat huomioon suunnitelmassasi edellä olevat kohteet, voit siirtyä latausalustan sijoittamiseen

 

Artikkelisarja:

Landroidin asennussuunnitelma

Miten latausalusta sijoitetaan oikein

Miten rajalanka tulee laittaa

Miten Landroid yhdistetään Wi-Fi-verkkoon