Installasjonsplan for Landroid

Slik planlegger du en Landroid-installasjon

Det er ikke vanskelig å installere et Landroid-system, og enda enklere blir det hvis du har god oversikt over det du må gjøre. Ved å legge en grundig plan kan du også unngå feil, slik at du slipper å gjøre noe om igjen etter at du har fullført jobben.

Ladestasjon

Når batteriet i Landroid-klipperen må lades, går klipperen til ladestasjonen. Dette er også stedet den parkerer på mellom hver klippeøkt.
Finn en plassering for ladestasjonen som oppfyller disse kravene:
• Den trenger strøm, så må ikke plasseres mer enn 10 m unna et strømuttak med vekselstrøm (hovednett).
• Hvis det er mulig, bør du velge et sted i skyggen siden batterier og ladere ikke liker å bli overopphetet.
• Ladeplaten må sitte på et flatt underlag slik at klipperen kan gå inn og ut av platen uten problemer.
• Unngå å plassere ladestasjonen for nære automatiske vanningssystemer.

Du kan plassere ladestasjonen på selve plenen eller på fast dekke, for eksempel en hagegang, så lenge det faste dekket er på samme nivå som plenen (ingen trinn).

Begrensningskabelen

Begrensningskabelen avgrenser området Landroid-klipperen skal klippe. Den skal legges oppå plenen. Den er nesten usynlig med det samme du har lagt den, og etter noen uker forsvinner den under gress og jord. Hvis du vil grave ned kabelen, anbefaler vi at du først legger den ut med kabelplugger og tester at alt virker som det skal ved å kjøre Landroid-klipperen rundt hele kabelen.

På denne måter er det enkelt å teste at alt virker og foreta justeringer om nødvendig, før du graver ned kabelen. Du bør ikke legge kabelen dypere enn noen få centimeter under bakken. Hvis den legges for dypt, blir signalet for svakt.

Kabelen må legges i en viss avstand fra kanten av plenen. Denne distansen varierer avhengig av hva som befinner seg på den andre siden av plenkanten. Forskjellige deler av plenen kan ligge inntil forskjellige terreng.
1. Hvis plenkanten ligger inntil et trinn, må kabelen ligge 26 cm fra kanten.
2. Hvis plenkanten ligger inntil en hagegang som er på samme nivå som plenen, må kabelen ligge 10 cm fra kanten.
3. Hvis plenkanten ligger inntil grus, må kabelen ligge 26 cm fra kanten, ellers kan hjulene til Landroid-klipperen spinne i den løse grusen.

Wire_plan

Hvis plenen din ligger helt inntil naboplenen, og naboen også har robotklipper, må kabelen legges 1 meter fra naboens kabel for å unngå interferens.

Identifiser områder og hindringer som klipperen skal unngå

Det er lite gunstig om klipperen raserer blomsterbedene, kjører rett i hagedammen eller river av trerøtter som stikker opp av bakken. Identifiser disse områdene og legg begrensningskabel rundt dem for å hindre at klipperen går dit.
Begrensningskabelen er en enkel krets der begge endene er koblet til ladestasjonen, så du må legge kabelen innover plenen mot området du vil avgrense, rundt området og tilbake til plenkanten igjen som vist i fig. 1.

Hvis de aktuelle områdene er langt borte fra plenkanten, eller du har flere områder og trerøtter du vil beskytte, kan det være ganske tidkrevende og komplisert å legge kabelen på tradisjonelt vis. Det kan være enklere å bruke Landroid-klipperens «Off-Limits»-alternativ for Landroid-modellene: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E

Med dette alternativet kan du ganske enkelt opprette et digitalt gjerde rundt områdene du vil beskytte, og disse trenger ikke å være koblet til kretsen (fig. 2). Det digitale «Off-Limits»-gjerdet kan også brukes til å beskytte hindringer som ikke står i hagen hele tiden (for eksempel trampoliner), eller hvis du endrer layouten på plenen midlertidig. Finn ut mer her.

forbidden-areas_def

Landroid-klipperens kollisjonssensor styrer klipperen rundt større hindringer som trær, hagemøbler og lignende, så det er ikke nødvendig å legge kabel rundt denne typen hindringer.

Nyere Landroid-modeller (WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E) kan utstyres med et ACS-alternativ. Dette er en intelligent autopilot som bruker ultralyd til å styre Landroid-klipperen rundt hindringer. Les mer om ACS.

Når du har tatt elementene over med i betraktningen, går du videre til korrekt installasjon av ladeplaten.

 

Artikkelserie: