Installatieschema Landroid

Hoe plan ik de installatie van Landroid

Het installeren van Landroid is gemakkelijk, en zelfs nog gemakkelijker als u helder heeft wat u moet doen. Een goede planning helpt u ook om fouten te voorkomen of de installatie te moeten herhalen nadat u hem al een keer heeft uitgevoerd.

Oplaadstation

Het oplaadstation is de plaats waar uw Landroid heen gaat om zijn accu op te laden. Het is ook zijn parkeerplaats, waar hij zich bevindt tussen de ene maaisessie en de volgende.
Zoek een goede plaats ervoor, rekening houdend met het volgende:
• Het station heeft elektrische voeding nodig, dus moet er op maximaal 10 m afstand een stopcontact beschikbaar zijn
• Kies indien mogelijk een plaats in de schaduw, want accu’s en opladers houden niet van oververhitting
• De basis behoeft een vlakke ondergrond om een goede aankoppeling te verzekeren
• Plaats de basis niet dicht bij irrigatiesproeiers

U kunt het oplaadstation op uw gazon of op een harde ondergrond zetten, bv. een looppad, op voorwaarde dat het gazon en de harde ondergrond zich op dezelfde hoogte bevinden (geen treden).

Grensdraad

Landroids grensdraad is de omtrek waarbinnen Landroid zal maaien. Hij is bedoeld om op het oppervlak van uw gazon te blijven. Al vanaf het eerste moment is hij bijna niet te zien, en binnen enkele weken zal hij in de grond zijn verdwenen. Als u de draad wilt ingraven, is het raadzaam om hem eerst vast te zetten met haringen en te testen of de installatie met succes is uitgevoerd, door de Landroid langs de omtrek te laten bewegen.

Zo kunt u alles gemakkelijk controleren en indien nodig de lay-out veranderen voordat u de draad ingraaft. Graaf de draad niet dieper dan een paar centimeter onder grondniveau in, zodat hij een goed signaal geeft.

De draad moet binnen een bepaalde afstand tot de rand van het gazon worden geplaatst. Deze afstand verandert naargelang hetgeen er zich aan de andere kant van de rand bevindt. Verschillende delen van uw gazon kunnen grenzen aan verschillende scenario’s:
1. Als de rand van het gazon aan een trede grenst: houd de draad 26cm van de rand.
2. Als de rand van het gazon aan een pad op dezelfde hoogte grenst: houd de draad 10cm van de rand.
3. Als de rand van het gazon aan grind grenst: houd de draad 26cm van de rand, want op grind zouden de wielen van Landroid kunnen slippen.

Wire_plan

Identificeer verboden gebieden en obstakels

U wilt niet dat uw robotmaaier bloemen onthoofdt, in een waterpartij duikt of boomwortels versnippert die boven de grond uitsteken. Lokaliseer dergelijke gebieden en omring ze met grensdraad, zodat Landroid er geen toegang toe heeft.
De grensdraad is een enkele lus die aan beide uiteinden is aangesloten op het oplaadstation. U zult de draad dus van de rand van het gazon vandaan moeten leiden, het gebied dat u wilt beschermen omringen, en de draad weer terugbrengen naar de rand, zoals hier is geïllustreerd op afb. 1.

Als de gebieden die omringd moeten worden zich ver van de rand van uw gazon bevinden, of als u verschillende gebieden en boomwortels moet beschermen, is deze traditionele methode tijdrovend. Een zeer goed alternatief is dan het gebruik van Landroids Off-Limits-optie van Landroid te gebruiken voor Landroid-doelen WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E.

Met deze Off Limits-optie creëert u eenvoudig een digitale afbakening rondom afgeschermde gebieden, die niet met de grensdraad hoeft te worden verbonden (afb. 2). De Off-Limits digitale afbakening is ook uiterst geschikt om seizoensgebonden spullen te beschermen (bv. een trampoline) of om bepaalde gebieden op uw gazon tijdelijk off-limits te maken. Meer informatie.

forbidden-areas_def

Landroids botssensor kan vaste obstakels beheren zoals bomen, meubels en dergelijke, die niet zijn omringd door draad.

Nieuwe Landroid-modellen (WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E) kunnen zijn voorzien van de ACS-optie, een intelligente ultrasone automatische piloot die uw Landroid om obstakels heen stuurt in plaats van er tegenaan te botsen. Lees meer over ACS

Als bovenstaande factoren eenmaal in aanmerking zijn genomen, kunt u overgaan tot het positioneren van de oplaadbasisSerie artikelen: