Off Limits tillval

Ställ in en utesluten zon när det behövs

Med Off Limits-tillvalet kan du fastställa en utesluten zon på gräsmattan utan att använda begränsningskabeln. Att lägga ut en ö i mitten av trädgården, långt från kanterna, kan ofta vara komplicerat och kräver en mycket lång kabel. Med Off Limits-tillvalet behöver du endast installera magnetremsan runt föremålet du vill utesluta från klippningen och så är det klart.

Det är särskilt användbart om du har säsongsbetonad utrustning såsom plaskdammar eller studsmattor, eller om du nyligen har sått gräsmattan och vill att den ska stabilisera sig innan Landroid får klippa den. Off Limits är också användbart om du vill ändra trädgårdens utformning efter det att du har lagt ut begränsningskabeln - t.ex. om du vill lägga till en rabatt - så att du inte behöver göra om gräsmattans hela omkrets.

Hur fungerar det?

Off Limits levereras i två delar: en dosa med en sensor som ska installeras på din Landroid och en magnetremsa för att omringa de förbjudna områdena. Remsan behöver inte anslutas till begränsningskabeln eller elnätet. Sensorn detekterar det magnetiska fältet som avges av remsan och robotgräsklipparen studsar bort.

Vänligen observera att Cut To Edge-funktionen inte fungerar runt remsan Off Limits.

Se hur det fungerar:

 

Installation

Installationen är lätt. Vänligen följ de två stegen nedan:

1. Anslut Off Limits-modulens kablar och installera den på roboten. Titta på följande video med instruktioner för ytterligare vägledning.

2. Lägg ut magnetremsan runt föremålen som du vill utesluta från klippningen och fäst den med märlor. Förslut kretsen med kontaktdonet och säkerställ att magnetremsans båda ändar inuti kontaktdonet är åtminstone 2 cm långa.

Magnetremsan ska läggas ut:

  • på en plan yta

  • i en cirkulär eller elliptisk form (undvik alltid raka sträckor och alla typ av hörn)

  • i en sluten krets

  • åtminstone 2 m från begränsningskabeln eller ett annat Off Limits-område.

Du kan sammankoppla hur många magnetremsor du vill. Det finns ingen gräns.

Slutligen ska du komma ihåg att du inte kan korsa begränsningskabeln med magnetremsorna!

OBS! Undvik att lägga ut magnetremsan i områden där Landroid kan slira (t.ex. områden med sluttningar).

 

LYSTRING! Landroid L 1000 (modellerna WR147E och WR147E.1) är endast kompatibel med en specifik Off Limits - modul-WA0892-modellen. Denna modell är endast kompatibel med Landroid L 1000.
Avsnitt: