Opcja Off Limits

Gdy jest taka potrzeba, można ustawić strefę bez koszenia

 • Opcja Off Limits pozwala zdefiniować strefę bez koszenia trawnika bez użycia przewodu ograniczającego. Ułożenie wyspy na środku ogrodu, z dala od jego granic, często może być skomplikowane i zwykle wymaga przewodu o dużej długości. Korzystając z opcji Off Limits wystarczy zainstalować pasek magnetyczny wokół obiektu, który ma pozostać bez koszenia, i kosiarka jest gotowa do pracy.

  Jest to szczególnie przydatne w przypadku posiadania urządzeń sezonowych, takich jak brodziki lub trampoliny, lub jeśli część trawnika została zasiana na nowo i należy odczekać, aż będzie gotowy do skoszenia za pomocą kosiarki Landroid. Opcja Off Limits przydaje się również, jeśli po rozłożeniu przewodu ograniczającego ma ulec zmianie układ ogrodu — na przykład, jeśli ma być dodany klomb — wtedy nie ma potrzeby przerabiania całego obwodu.

  Jak to działa

  Moduł opcji Off Limits dostarczany jest w dwóch częściach: jedna część to pudełko z czujnikiem do zainstalowania na kosiarce Landroid, a druga to pasek magnetyczny do otaczania wyodrębnionych obszarów. Pasek nie musi być podłączony do przewodu obwodowego ani nie musi być zasilany. Czujnik wykrywa pole magnetyczne emitowane przez pasek i sygnał odbija się.

  Należy jednak pamiętać, że funkcja Cut To Edge nie będzie działałać w obrębie pasa opcji Off Limits.

  Na filmie pokazano działanie funkcji:

   

   

  Instalacja

  Instalacja jest prosta. Należy wykonać czynności opisane w dwóch poniższych krokach:

  1. Podłączyć przewody modułu opcji Off Limits i zainstalować moduł na kosiarce. Na poniższych filmach instruktażowych podano dodatkowe wskazówki.
    

     

   1. Rozłożyć pasek magnetyczny wokół miejsc, które mają pozostać bez koszenia, zamocować go za pomocą dostarczonych kołków i zamknąć obwód za pomocą złącza, upewniając się, że oba końce paska magnetycznego znajdujące się wewnątrz złącza mają co najmniej 2 cm długości.

    Pasek magnetyczny należy ułożyć:

    • na płaskiej stronie
    • w kształcie okrągłym lub eliptycznym (zawsze należy unikać wszelkiego rodzaju linii prostych i narożników)
    • w obwodzie zamkniętym
    • co najmniej 1 metr od przewodu ograniczającego lub innego obszaru opcji Off Limits

    Można dołączyć tyle pasków magnetycznych, ile potrzeba: nie ma ograniczenia rozmiaru.

    Na koniec należy pamiętać, że nie można krzyżować przewodu ograniczającego z paskami magnetycznymi!

    Uwaga! Unikać umieszczania paska magnetycznego w miejscach, w których kosiarka Landroid może się poślizgnąć (np. w obszarach, gdzie występują pochyłości).

     

    Seria artykułów: