Off Limits-tilleggsfunksjonen

Opprette en sone som ikke skal klippes

Med Off Limits-tilleggsfunksjonen kan du definere en sone i hagen som ikke skal klippes, uten at det er nødvendig å bruke begrensningskabelen. Det kan være komplisert å lage et avgrenset område langt fra plenkanten, og du bruker også mye begrensningskabel på å gjøre det på denne måten. Med Off Limits-tilleggsfunksjonen legger du bare et magnetbånd rundt gjenstanden du vil beskytte mot klipperen, og så er du klar for klipping.

Dette er spesielt nyttig når du vil beskytte sesongbasert utstyr som plaskebassenger og trampoliner, eller dersom du akkurat har sådd plenfrø på en del av plenen og vil la denne delen stå i fred en stund før du begynner å klippe der. Off Limits er også en nyttig funksjon hvis du endrer layout i hagen etter at du har lagt begrensningskabelen – hvis du for eksempel lager et nytt blomsterbed – så slipper du å legge hele kabelen på nytt.

Slik fungerer det

Off Limits kommer i to deler: en boks med en sensor som installeres på Landroid-klipperen og et magnetbånd som legges rundt området som ikke skal klippes. Det er ikke nødvendig å koble båndet til begrensingskabelen eller strømsette det. Sensoren registrerer magnetfeltet som utstråles fra båndet og støtes bort.

Vær oppmerksom på at Cut To Edge-funksjonen ikke virker rundt Off Limits-båndet.

Se hvordan det fungerer:

Installasjon

Det er enkelt å installere funksjonen. Følg de to trinnene under:


1. Koble til ledningen for Off Limits-modulen og installer den på robotklipperen. Du finner mer informasjon om installasjonen i den følgende videoen.

2. Legg magnetbåndet rundt gjenstander som skal beskyttes mot klipperen, fest dem med pluggene som følger med og lukk kretsen med koblingsstykket. Sørg for at endene av magnetbåndet som er satt inn i koblingsstykket, er minst 2 cm lange.

Magnetbåndet må legges ut:

• på flatsiden

• i sirkel- eller ellipseform (du må alltid unngå rette linjer og hjørner av noe slag)

• som en lukket krets

• minst to meter fra begrensingskabelen eller andre områder som er avgrenset fra klipping

Du kan koble sammen så mange magnetbånd som du vil, det er ingen begrensinger på størrelsen.

Sist, men ikke minst må du huske på at du ikke kan krysse begrensningskabelen med magnetbåndet!

NB! Du bør ikke legge magnetbånd i områder der Landroid-klipperen kan gli (f.eks. i hellinger)

 

MERK! Landroid L 1000 (WR147E- og WR147E.1-modeller) er bare kompatibel med en bestemt Off Limits-modul – WA0892-modellen. Denne modellen er kun kompatibel med Landroid L 1000.

 

Artikkelserie: