Zmiana i resetowanie kodu PIN

Samouczek poświęcony ustawieniom kodu PIN: jak go zmienić i zresetować

Personalizacja kodu PIN

Aby lepiej zabezpieczyć swoją kosiarkę Landroid, należy zmienić jej domyślny numer PIN na własny.

Należy wybrać swój model spośród poniższych modeli:

Landroid S, M500 i L1000 z lat 2019-2020, modele:

WR130E, WR141E, WR147E

 • Włączyć robota Landroid, wpisać domyślny PIN 0000, a następnie nacisnąć przycisk OK, co spowoduje odblokowanie kosiarki.
 • Nacisnąć razem oba przyciski strzałek (START i Home) i trzymać je wciśnięte do momentu, aż na ekranie pojawi się podpis „PIN 1”, a po nim migająca cyfra 0.
 • Poszczególne cyfry numeru PIN wybierać strzałkami: ↑ zwiększa wartość (1, 2, 3...), a ↓ ją zmniejsza (9, 8, 7...).
 • Po ustawieniu każdej cyfry numeru PIN zatwierdzić ją przyciskiem OK i dopiero wtedy przejść do ustawiania następnej cyfry.
 • Gdy zostaną potwierdzone wszystkie cztery cyfry, na ekranie pojawi się pole kodu PIN 2.
 • Powtórzyć opisaną procedurę w celu wpisania nowego numeru PIN.
 • Jeśli obie wprowadzone wartości są takie same, na ekranie pojawi się nowy numer PIN.
 • W razie niezgodności będzie widoczny stary numer PIN. W tej sytuacji należy powtórzyć procedurę.

Landroid M i L z lat 2019–2020, modele: 

WR140, WR142E, WR143E, WR150, WR153E, WR155E

 • Włączyć kosiarkę i wpisać domyślny kod PIN AAAA odblokowujący maszynę.
 • Nacisnąć przycisk → (D).
 • Za pomocą przycisków nawigacyjnych → i ← zaznaczyć ikonę kłódki, a następnie nacisnąć przycisk OK.
 • Na ekranie pojawi się napis „Change PIN code”. Nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć procedurę.
 • Na ekranie pojawi się napis „Old PIN”. Wpisać domyślny numer PIN AAAA.
 • Na ekranie pojawi się napis „New PIN”. Utworzyć nowy numer PIN za pomocą przycisków liter ABCD.
 • Zostanie wyświetlony monit o powtórzenie nowego numeru PIN.
 • Jeśli obie wprowadzone wartości są identyczne, na ekranie pojawi się potwierdzenie.

Landroid M i L z lat 2015–2018, modele:

WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E, WG790E.1, WG791E, WG791E.1, WG792E, WG792E.1, WG793E, WG793E.1, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E, WG796E.1, WG797E, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI, WR113MI

 • Naciśnięciem przycisku OK wejść do menu, przyciskiem strzałki w dół ↓ przejść do „ikony zegara”, a następnie w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk OK.
 • Na ekranie pojawi się napis „PIN”. Wpisać domyślny numer PIN 0000.
 • Wybrać opcję „change PIN code” i nacisnąć przycisk OK.
 • Na ekranie pojawi się napis „new PIN”. Nacisnąć przycisk OK, aby włączyć opcję wprowadzenia nowego numeru PIN. Wartość liczbowa zacznie migać. Wpisać nowy kod PIN, a następnie potwierdzić przyciskiem OK.
 • Na ekranie pojawi się napis „repeat”. Nacisnąć przycisk OK. Cyfra zacznie migać. Potwierdź nowy kod PIN, wpisując go ponownie, a następnie w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk OK.

Landroid S z lat 2017–2018, modele:

WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1, WR115MI.

Te modele z rodziny S nie używają kodów PIN.Ważne: należy zapisać numer PIN i przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Dla większego bezpieczeństwa warto zarejestrować swoją kosiarkę Landroid na witrynie firmy Worx i zapisać tam kod PIN. Zostanie on odpowiednio zabezpieczony, a użytkownik zawsze może go sprawdzić z sekcji My Landroid (Moja kosiarka Landroid) w tej witrynie.

W razie późniejszej sprzedaży robota należy przed jego przekazaniem nowemu właścicielowi przywrócić domyślny kod PIN — 0000 lub AAAA, zależnie od modelu — albo podać utworzony przez siebie niestandardowy kod.

Oddając kosiarkę do serwisu, należy podać numer PIN pracownikowi.

Nie pamiętasz kodu PIN?

Należy pamiętać, że w razie zgubienia lub zapomnienia numeru PIN nie będzie można używać robota Landroid. Chcąc maksymalnie zabezpieczyć kosiarkę, pozwalamy na resetowanie numerów PIN tylko w autoryzowanych punktach serwisowych Landroid.

Posiadacze modeli z lat 2019–2020 (WR130E, WR140, WR141E, WR142E, WR143E, WR147E, WR150, WR153E i WR155E) powinni kliknąć łącze https://account.worxlandroid.com/, przejść do swojego profilu i wypełnić formularz zgłoszenia. Pracownik serwisu przyśle plik, który należy nagrać na dysk flash USB i włożyć do kosiarki. Wtedy będzie można przywrócić fabryczny kod PIN.

W przypadku innego modelu należy kliknąć łącze https://account.worxlandroid.com/, przejść do swojego profilu i wypełnić formularz zgłoszenia.