Hoe kan ik de pincode veranderen en resetten?

Tutorial over instellingen van de pincode: verandering en reset van de code

Aanpassing van de pincode

Om uw Landroid veiliger te maken, verandert u de standaard pincode in een zelfgekozen pincode.

Kies uw model:

Landroid S, M, L LED-scherm modellen:
WR130E, WR139E, WR141E, WR147E, WR184E

• Schakel de Landroid in en ontgrendel hem door de standaard pincode 0000 in te voeren, en druk daarna op OK om te bevestigen

• Druk tegelijkertijd op beide pijltoetsen (START en Home) tot het scherm PIN 1 weergeeft, gevolgd door een knipperende 0

• Gebruik de pijltoetsen om de cijfers van uw pincode te selecteren: ↑ om het cijfer te verhogen (1, 2, 3...) en ↓ om het te verlagen (9, 8, 7…)

• Druk op OK om elk cijfer van de pincode te bevestigen voordat u het volgende cijfer van de code selecteert

• Nadat de vier cijfers bevestigd zijn, geeft het display PIN 2 weer

• Herhaal de procedure om de nieuwe pincode in te voeren

• Als de twee ingevoerde codes overeenstemmen, geeft het scherm de nieuwe pincode weer

• Als ze niet overeenstemmen, geeft het scherm de oude pincode weer. Herhaal de procedure om hem te veranderen in een nieuwe zelfgekozen pincode

Landroid M, L LCD-scherm modellen:
WR140, WR140E, WR142E, WR143E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E.

• Schakel de Landroid in en ontgrendel hem door de standaard pincode AAAA in te voeren

• Druk op de toets → (D)

• Selecteer het hangslotsymbool met de navigatietoetsen → en ← en druk daarna op OK

• Op het scherm verschijnt „PIN-code wijzigen”. Druk op OK om de procedure te starten

• Op het scherm verschijnt „Oude PIN”. Voer de standaard pincode AAAA in

• Op het scherm verschijnt „Nieuwe PIN”. Stel uw nieuwe pincode samen met de toetsen ABCD

• U wordt gevraagd uw nieuwe pincode te herhalen

• Als de twee ingevoerde codes overeenstemmen, geeft het scherm bevestiging

Landroid M, L LCD-scherm met draaiknop

WR147, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR165, WR165E, WR167E

Schakel Landroid in en ontgrendel het door de standaard 0000 pincode in te voeren door op de knop te drukken

• Druk nogmaals op de knop om te bevestigen

• Draai met de klok mee aan de knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu

• Selecteer het hangslotsymbool door met de klok mee aan de knop te draaien en druk vervolgens op de knop om te bevestigen

• Het scherm toont ‘Wijzig pincode’. Druk op de knop om de procedure te starten

• Het scherm toont ‘Oude pincode’. Voer de standaard 0000 pincode in

• Het scherm toont ‘Nieuwe pincode’. Stel je nieuwe pincode samen door aan de knop te draaien en druk op de knop om te bevestigen

• Je wordt gevraagd om je nieuwe pincode te herhalen

• Als de twee ingevoerde pincodes overeenkomen, bevestigt het scherm dit

Landroid M, L 2015/2018-modellen:
WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E, WG790E.1, WG791E, WG791E.1, WG792E, WG792E.1, WG793E, WG793E.1, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E, WG796E.1, WG797E, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI, WR113MI

• Open het menu door op de OK-toets te drukken, ga naar het hangslotsymbool met de pijltoets omlaag ↓ en druk op OK om te bevestigen.

• Op het scherm verschijnt „PIN”. Voer de standaard pincode 0000 in.

• Selecteer „PIN-code wijzigen” en druk op OK

• Op het scherm verschijnt „Nieuwe PIN”. Druk op OK om de nieuwe pincode te activeren: het getal gaat knipperen. Voer de nieuwe pincode in en druk daarna op OK om te bevestigen.

• Op het scherm verschijnt „Herhaal nieuwe PIN”. Druk op OK om hem te activeren: het getal gaat knipperen. Bevestig de nieuwe pincode door hem opnieuw in te voeren en druk daarna op OK om te bevestigen.

Landroid S 2017/2018 modellen:
WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1, WR115MI.
Deze S-modellen hebben geen pincode.

 

Belangrijk: noteer de pincode en bewaar hem op een veilige plaats. Voor extra veiligheid kunt u uw Landroid registreren en uw pincode op de Worx-website opslaan. Wij bewaren hem veilig voor u en u zult hem altijd kunnen ophalen in de sectie My Landroid op de website

Als u in de toekomst zou besluiten om uw Landroid te verkopen, reset dan de in de fabriek ingestelde standaard pincode - 0000 of AAAA, afhankelijk van het model - voordat u hem aan de nieuwe eigenaar overhandigt, of geef de nieuwe eigenaar uw aangepaste pincode.

Als u uw Landroid bij een servicecenter afgeeft, geef dan ook uw pincode door.

Pincode vergeten?

Wees u ervan bewust dat u de Landroid niet kunt gebruiken als u uw pincode kwijtraakt. Om de Landroid zo goed mogelijk te beveiligen, is er geen resetprocedure voor de pincode die kan worden uitgevoerd door iemand anders dan erkende Landroid servicecentra.

Als u een WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E -model, volgt u deze link https://account.worxlandroid.com/, open je profiel en maak een ticket aan met behulp van het formulier: een agent zal je begeleiden door het proces van het herstellen van de fabrieksstandaard PIN.

Als u een ander model heeft, dient u contact op te nemen met een reparatiedienst.