Endre og tilbakestille PIN-koden

Veiledning for PIN-kodeinnstilling: endring og tilbakestilling

Persontilpassing av PIN-kode

For å gjøre Landroid-klipperen din sikrere kan du velge din egen PIN-kode.

Velg veiledningen som gjelder for din modell under:

Landroid S, M500, L1000 2019/2020-modellene:
WR130E , WR141E, WR147E.

• Slå på Landroid-klipperen og lås den opp ved å taste inn standardkoden 0000. Trykk på OK for å bekrefte.

• Trykk på begge piltastene samtidig (START og Home) til skjermen viser PIN 1 og deretter en blinkende 0.

• Velg hvert siffer i den nye PIN-koden ved hjelp av piltastene: ↑ for å gå oppover (1, 2, 3...) og ↓ for å gå nedover (9, 8, 7…)

• Trykk på OK for å bekrefte hvert siffer i PIN-koden før du velger neste siffer.

• Når du har bekreftet fire siffer, viser skjermen PIN 2.

• Gjenta prosedyren for å angi den nye PIN-koden.

• Dersom de to angitte PIN-kodene stemmer overens, viser skjermen den nye PIN-koden.

• Dersom de to angitte PIN-kodene ikke stemmer overens, viser skjermen den gamle PIN-koden. Gjenta prosedyren for å endre den til en ny PIN-kode.

Landroid M, L 2019/2020-modellene:
WR140, WR142E, WR143E, WR150, WR153E og WR155E.

• Slå på Landroid-klipperen og lås den opp ved å taste inn standardkoden AAAA.

• Trykk på → (D)-tasten.

• Velg hengelåsikonet ved hjelp av navigasjonsknappene → og ←. Trykk deretter på OK.

• Skjermen viser "Endre PIN-kode". Trykk på OK for å starte prosedyren.

• Skjermen viser "Gammel PIN-kode". Angi standardkoden AAAA.

• Skjermen viser "Ny PIN-kode". Opprett den nye PIN-koden ved hjelp av ABCD-tastene.

• Du blir bedt om å gjenta den nye PIN-koden.

• Dersom de to angitte PIN-kodene stemmer overens, bekreftes dette på skjermen.

Landroid M, L 2015/2018-modellene:
WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E, WG790E.1, WG791E, WG791E.1, WG792E, WG792E.1, WG793E, WG793E.1, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E, WG796E.1, WG797E, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI og WR113MI

• Trykk på OK-tasten for å åpne menyen, gå til låsikonet ved hjelp av pil ned ↓ og trykk på OK for å bekrefte valget.

• Skjermen viser «PIN». Angi standardkoden 0000.

• Velg "Endre PIN-kode" og trykk på OK

• Skjermen viser "Ny PIN-kode". Trykk på OK for å aktivere den nye PIN-koden. Sifrene blinker. Angi ny PIN-kode og trykk på OK for å bekrefte.

• Skjermen viser "Gjenta ny PIN-kode". Trykk på OK for å aktivere koden. Sifrene blinker. Bekreft den nye PIN-koden ved å angi den på nytt, og trykk på OK for å bekrefte.

Landroid S 2017/2018-modellene:
WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1 og WR115MI.
Disse S-modellene har ikke PIN-kode.

Viktig: skriv ned PIN-koden og oppbevar den på et trygt sted. Som et ytterligere sikringstiltak kan du registrere Landroid-klipperen og PIN-koden din på Worx-nettsiden. Vi lagrer informasjonen sikkert og du kan når som helst hente opplysningene frem igjen under «My Landroid» på nettsiden.

Dersom du bestemmer deg for å selge Landroid-klipperen din, bør du tilbakestille PIN-koden til fabrikkinnstillingen, enten 0000 eller AAAA avhengig av hvilken modell du har, før du leverer den til den nye eieren. Du kan eventuelt gi den nye eieren din persontilpassede PIN-kode.

Dersom du sender Landroid-klipperen til service, må du huske å gi servicepersonellet PIN-koden din.

Har du glemt PIN-koden?

Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke Landroid-klipperen dersom du mister eller glemmer PIN-koden din. For at klipperen skal være så sikker som mulig finnes det ikke noen tilbakestillingsprosedyre for PIN-koder. Du må ta klipperen med til et autorisert servicesenter for å låse den opp.

Hvis du har en 2019/2020-modell (WR130E, WR140, WR141E, WR142E, WR143E, WR147E, WR150, WR153E, WR155E) følger du denne lenken https://account.worxlandroid.com/. Gå til profilen din og send inn en støtteforespørsel ved hjelp av skjemaet: en kundeservicemedarbeider sender deg deretter en fil som kan overføres til Landroid-klipperen via en USB-port, for å gjenopprette standard PIN-kode.

Dersom du har en annen modell, må du kontakte service. https://account.worxlandroid.com/