Jak połączyć kosiarkę Landroid z siecią Wi-Fi

Samouczek dotyczący konfiguracji połączenia kosiarki Landroid z siecią Wi-Fi

Kosiarka Landroid jest urządzeniem IoT (Internet Rzeczy).

Aby uzyskać pełną funkcjonalność kosiarki Landroid i mieć pewność, że oprogramowanie jest zawsze aktualne, należy podłączyć ją do Internetu.

Do połączenia kosiarki Landroid potrzebna będzie nazwa (SSID) i hasło dostępowe do sieci Wi-Fi oraz numer seryjny robota. W nowszych modelach z tyłu kosiarki Landroid pod pokrywą lub z boku robota znajduje się kod QR, który można zeskanować przy użyciu telefonu komórkowego. W przypadku starszych modeli numer seryjny można znaleźć na naklejce z tyłu kosiarki Landroid lub w pobliżu klawiatury pod pokrywą. 

Należy pobrać najnowszą wersję aplikacji Worx Landroid ze Sklepu Play (w przypadku urządzeń z systemem Android) lub sklepu App Store (w przypadku urządzeń Apple). Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Należy upewnić się, że:

- Kosiarka Landroid znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.

- Kosiarka Landroid i smartfon muszą być połączone z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Kosiarka Landroid korzysta z pasma 2,4 GHz, ponieważ ma ono większy zasięg i działa lepiej przez dodatkowe przeszkody. Większość nowoczesnych routerów korzysta z częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, ale można tymczasowo wyłączyć sieć 5 GHz w routerze na czas procesu parowania, a następnie włączyć ją ponownie.

Następujące ustawienia powinny być wartościami domyślnymi w routerze. Należy upewnić się, że:

- tryb sieci Wi-Fi jest ustawiony na mieszany b/g/n;

- szerokość kanału jest ustawiona na 20 MHz;

- protokół DHCP jest włączony w routerze;

- używana jest normalna sieć, a nie sieć dla gości.

Ważne! Jeśli włączona jest zapora sieciowa lub inna funkcja zabezpieczeń, może być również konieczne jej tymczasowe wyłączenie.

 

Modele kosiarek Landroid WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E — konfiguracja USB

Kosiarki Landroid z 2019/2020/2021 roku można skonfigurować do połączenia z Internetem przy użyciu pamięci USB. Oto, co należy zrobić:

1) Upewnić się, że w kosiarce Landroid działa najnowsze oprogramowanie. W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z instrukcjami w artykule Jak aktualizować kosiarkę Landroid.

2) Zalogować się w witrynie http://account.worxlandroid.com i otworzyć stronę kosiarki.

3) Kliknąć przycisk konfiguracji w polu „Wi-Fi Configuration”.

4) Wprowadzić nazwę sieci (SSID) i hasło, a następnie pobrać plik .json.

5) Umieścić plik .json na pustym dysku USB w formacie FAT32.

6) Po włączeniu urządzenia podłączyć dysk USB.

Jeśli kosiarka Landroid jest wyposażona w 7-segmentowy wyświetlacz, po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony komunikat „USB”. Należy odłączyć dysk USB.

Jeśli kosiarka Landroid jest wyposażona w wyświetlacz LCD, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie mogę połączyć kosiarki Landroid z Internetem!

Jeśli nie można połączyć kosiarki Landroid z Internetem, należy najpierw uważnie sprawdzić wszystkie powyższe instrukcje. Jak wspomniano powyżej, zapory sieciowe często uniemożliwiają robotom nawiązanie połączenia z Internetem. Jeśli zapora jest włączona, należy ją tymczasowo wyłączyć.

Jeśli można sparować kosiarkę Landroid z kontem, ale nie można połączyć jej za pomocą aplikacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Jeśli nadal nie można ukończyć procesu parowania, należy uruchomić ten test, aby upewnić się, że ustawienia sieci są prawidłowe.

Włączyć udostępnianie połączenia Internetowego (tethering), aby skonfigurować drugi telefon komórkowy jako punkt dostępu. Następnie połączyć telefon komórkowy z utworzoną siecią Wi-Fi. Wykonać próbę sparowania kosiarki Landroid za pomocą tej sieci. Jeśli ta operacja powiedzie się, oznacza to, że zwykle używana sieć Wi-Fi blokuje połączone kosiarki Landroid z serwerem, dlatego należy zmienić jej ustawienia.

Należy pamiętać, że wyłączenie punktu dostępu spowoduje utratę połączenia kosiarki Landroid z Internetem. Ten test ma na celu jedynie zidentyfikowanie elementu uniemożliwiającego pomyślne sparowanie.

Kosiarka Landroid nie jest już połączona z Internetem!

Najpierw należy upewnić się, że konfiguracja sieci nie uległa zmianie. Należy również upewnić się, że kosiarka Landroid znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Jeśli ostatnio zainstalowano nowy router lub zmieniono dostawcę Internetu, kosiarka Landroid nie będzie mogła nawiązać połączenia, ponieważ może przechowywać informacje tylko dla jednej sieci bezprzewodowej. Należy zmienić nazwę SSID i hasło nowego routera, aby były zgodne z poprzednimi. Jeśli z jakiegokolwiek powodu jest to niemożliwe, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Jeśli używana jest nieoficjalna aplikacja, oprogramowanie lub system, należy odinstalować je i odłączyć od robota. Obsługujemy tylko oficjalną aplikację Worx Landroid, którą można pobrać ze sklepu App Store/Play. Większość aplikacji innych firm ma nieprawidłowe ustawienia serwera, dlatego obecnie nie możemy ich obsługiwać. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą być traktowane jako złośliwe przez nasze środki zabezpieczające, dlatego możliwe jest, że konto zostanie tymczasowo zablokowane. 

 

Seria artykułów: