Hoe verbind ik de Landroid met wifi

Tutorial over het beheer van de wifi-verbinding van de Landroid

De Landroid is een IoT (Internet of Things) apparaat.

Om de functionaliteit van uw Landroid ten volle te benutten en er zeker van te zijn dat de software altijd up-to-date is, moet u hem verbinden met het internet.
Om uw Landroid te verbinden heeft u de naam (SSID) en het wachtwoord van uw wifi-netwerk en het serienummer van uw robot nodig. Op nieuwere modellen bevindt zich een QR-code op de achterkant van de Landroid, onder het deksel of op de zijkant van de robot, die u kunt scannen met uw mobiele telefoon. Op oudere modellen kunt u het serienummer vinden op een sticker die op de achterkant van de Landroid zit of in de buurt van het toetsenblok, onder het deksel. 

Download de meest recente versie van de Worx Landroid-app uit Play Store (als u een Android-apparaat gebruikt) of de App Store (als u een Apple-apparaat gebruikt). Volg daarna de instructies in de app op.

Zorg ervoor dat:

- Landroid zich ruim binnen de dekking van uw wifi-netwerk bevindt.

- Zowel de Landroid als uw smartphone verbonden zijn met een 2.4GHz wifi-netwerk. De reden waarom Landroid de 2.4Ghz-band gebruikt is dat deze een breder bereik heeft en beter door obstakels heen functioneert. De meeste moderne routers gebruiken zowel de 2.4Ghz als de 5Ghz frequenties, maar u kunt het 5GHz netwerk op uw router tijdelijk uitschakelen tijdens het koppelingsproces en het daarna weer inschakelen.

De volgende instellingen zouden standaard moeten zijn op uw router. Controleer toch in ieder geval of:

- De wifi-modus is ingesteld op b/g/n mixed

- De kanaalbreedte is ingesteld op 20MHz

- DHCP is geactiveerd op uw router

- Gebruik het normale netwerk, niet het „Guest”-netwerk

Belangrijk! Als u een firewall of andere beveiligingsfunctie heeft, moet u ook deze mogelijk tijdelijk uitschakelen.

 

Landroid 2019/2020-modellen WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E - USB-configuratie

Als u een 2019 Landroid heeft, kunt u uw robot zo configureren dat hij verbinding maakt met het internet door middel van een USB-stick. U moet dan het volgende doen:

1) Controleren of de meest recente firmware is geïnstalleerd in de Landroid. Volg als dat niet het geval is de instructies van Hoe houd ik de Landroid geüpdatet

2) Log in bij http://account.worxlandroid.com en open de pagina van uw maaier

3) Klik op Configure in het vakje „Wi-Fi Configuration

4) Voer de naam van uw netwerk (SSID) en het wachtwoord in, en download het .json-bestand

5) Verplaats het .json-bestand naar een lege, FAT32-geformatteerde USB-stick

6) Steek de USB-stick in de Landroid terwijl deze ingeschakeld is

Als uw Landroid een display van 7 segmenten heeft: nadat het proces is voltooid leest u „USB”. Haal de USB-stick weg.

Als uw Landroid een LCD-display heeft: volg de instructies op het scherm.

 

PROBLEEMOPLOSSING

Ik kan geen verbinding tot stand brengen tussen Landroid en het internet!

Als het u niet lukt om uw Landroid te verbinden met het internet, moet u ten eerste alle bovenstaande instructies nogmaals checken. Zoals gezegd zijn firewalls een veelvoorkomende reden waarom robots niet in staat zijn om verbinding te maken met het internet. Als u een firewall gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen.

Als u uw Landroid wel aan uw account kunt koppelen, maar het lukt u niet om ermee te communiceren via de app, dient u contact op te nemen met onze klantenservice.

Als het u nog steeds niet lukt om het koppelingsproces te voltooien, dient u deze test te doen om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn in uw netwerkinstellingen.

Activeer tethering van verbindingen en stel een tweede mobiele telefoon in als hotspot. Verbind uw mobiele telefoon dan met het wifi-netwerk dat u zojuist heeft gemaakt. Probeer de Landroid te koppelen via dit netwerk. Als dit werkt, verhindert uw reguliere wifi-netwerk de verbinding tussen de Landroid en de server. U moet dan dus de instellingen aanpassen.
Denk eraan dat de Landroid zijn verbinding met het internet verliest wanneer u de hotspot uitschakelt. Deze test is alleen bedoeld om vast te stellen wat het koppelingsproces verhindert.

Landroid is niet meer verbonden met het internet!

Verzeker u er ten eerste van dat er niets is veranderd in de set-up van uw netwerk. Ga verder na of Landroid zich binnen de wifi-dekking bevindt.

Als u net een nieuwe router heeft geïnstalleerd of als u van internetaanbieder bent veranderd, is uw Landroid niet in staat om verbinding te maken omdat hij maar gegevens voor één draadloos netwerk kan opslaan. U moet de SSID en het wachtwoord van de nieuwe router veranderen zodat ze overeenstemmen met de oude gegevens. Als u dit om welke reden dan ook niet wilt of kunt doen, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

Als u een niet-officiële app of programma gebruikt, verwijder deze dan en koppel ze af van de robot. Wij ondersteunen alleen de officiële Worx Landroid-app die u kunt downloaden uit de App Store/Play store. De meeste apps van derden veroorzaken problemen met onze serverinstellingen, daarom zijn we momenteel niet in staat om ze te ondersteunen. Wij wijzen erop dat enkele van deze apps mogelijk worden gezien als malware door onze veiligheidsmaatregelen, uw account wordt dan mogelijk tijdelijk geblokkeerd.

 

Serie artikelen: