Hvordan opsætter man Multi-zone på Landroid S, M, L 2019/2023-modeller?

Denne vejledning hjælper med at opsætte Multi-zone for Landroid S, M, L-modeller WR140, WR140E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR166E, WR167E

Opsætning af forskellige zoner med appen 

Du skal blot følge app-vejledningen ved at vælge Multi-zone i menuen. Hvis dit Wi-Fi-netværk ikke dækker hele plænen, er målinger muligvis ikke centimeterpræcise, da Landroid beregner afstande gennem hjulomdrejninger; i dette tilfælde skal du tillade en vis tolerance i definitionen af zonernes startpunkter.

Opsætning af forskellige zoner via LCD-display uden drejeknap

(ikke tilgængelig for LED-displaymodellerne WR130E, WR139E, WR141E, WR147E og WR184E)

Landroid er designet til at klippe komplekse græsplæner jævnt. Men nogle gange er du nødt til at justere arbejdstiden i hver zone. For at opsætte denne funktion skal du først definere disse forskellige zoner i din have (op til højst 4) og derefter kan du justere arbejdstiden i hver enkelt.

Følg disse trin for at definere hver zone:
• Start med Landroid i dens ladestation
• Tænd Landroid og indtast PIN-kode
• Tryk på tasten → (D) og vælg urikonet og tryk på OK for at bekræfte
• Nu er du i arbejdstidsmenu
• Rul ned til „Definér zoner”-indstillingen. Tryk på OK
• Du kan vælge op til 4 zoner
• Vælg det antal zoner, du ønsker, og tryk på OK
• Nu beder displayet dig om at trykke på START for at indstille zonen
• Så snart du trykker på START, begynder plæneklipperen at følge kablet
• Tryk på STOP, når Landroid når den zone, du vil markere som Zone 1
• Gem dit valg ved at vælge JA
• Tryk på START for at få Landroid til at nå den følgende zone, tryk derefter på STOP, når den når zone 2.
• Gentag ovenstående trin, hvis du skal definere flere zoner

Opsætning af forskellige zoner via LCD-display med drejeknap

(ikke tilgængelig for LED-displaymodellerne WR130E, WR139E, WR141E, WR147E og WR184E)

Landroid er designet til at klippe komplekse plæner jævnt. Ikke desto mindre kan du nogle gange have brug for at indstille forskellige zoner i din have (op til maksimalt 4), og så kan du justere arbejdstiden i hver zone.
Følg disse trin for at definere hver zone:

• Start med Landroid i dens opladningsbase
• Tænd for Landroid, og indtast PIN-koden
• Vælg ur-ikonet ved at dreje på knappen, og tryk på knappen for at bekræfte 
• Nu er du i arbejdstidsmenuen        
• Rul ned til indstillingen ’Define zones’. Tryk på knappen for at bekræfte.
• Du kan vælge op til 4 zoner
• Vælg det ønskede antal zoner, og tryk på knappen for at bekræfte.
• Nu beder displayet dig om at trykke på START for at indstille zonen
• Så snart du trykker på START, vil plæneklipperen begynde at følge ledningen
• ryk på STOP, når Landroid når den zone, du ønsker at markere som Zone 1
• Gem dit valg ved at vælge YES
• Tryk på START for at få Landroid til at nå den næste zone, og tryk derefter på STOP, når den når zone 2.
• Gentag ovenstående trin, hvis du har brug for at definere flere zoner.

Artikelserie: