Konfigurowanie funkcji Multi-zone w modelach Landroid S, M i L z lat 2019/2023

W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować Multizone w modelach S, M, L : WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E

Konfigurowanie różnych stref w aplikacji 

Należy postępować zgodnie z samouczkiem udostępnionym w aplikacji, który można otworzyć po wybraniu opcji Multi-zone z menu. Jeśli sieć Wi-Fi nie obejmuje całego trawnika, pomiary nie będą dokładne co do centymetra, ponieważ w miejscach braku zasięgu kosiarka oblicza odległości w przybliżeniu na podstawie liczby obrotów kół. W takiej sytuacji należy dopuścić pewną tolerancję w wyznaczaniu punktów początkowych stref.

Konfigurowanie różnych stref na wyświetlaczu

(opcja niedostępna dla modeli WR130E, WR139E, WR141E, WR147E i WR184E z wyświetlaczem LED)

Konstrukcja robota Landroid zapewnia równomierne koszenie trawników o skomplikowanym układzie. Czasami jednak trzeba podzielić ogród na kilka stref (kosiarka pozwala na maksymalnie 4) i wtedy w każdej strefie można ustawić osobny czas pracy.

Procedura wyznaczania każdej strefy wygląda następująco:

 • Umieścić robota w stacji ładującej.
 • Włączyć robota i wpisać kod PIN.
 • Nacisnąć przycisk → (D), kliknąć ikonę zegara, a następnie dla potwierdzenia nacisnąć przycisk OK.
 • Menu czasu pracy wyświetlone.
 • Przewinąć w dół do opcji „Define zones”. Nacisnąć przycisk OK.
 • Można utworzyć maksymalnie 4 strefy.
 • Wybrać liczbę stref, jaka ma zostać utworzona, i nacisnąć przycisk OK.
 • Teraz na wyświetlaczu pojawi się monit o naciśnięcie przycisku START, co rozpocznie konfigurowanie strefy.
 • Gdy tylko kosiarka odnotuje wciśnięcie przycisku START, zacznie jechać wzdłuż przewodu.
 • Kiedy robot dojedzie w miejsce, które ma zostać oznaczone jako strefa 1, nacisnąć przycisk STOP.
 • Kliknąć przycisk YES, aby zapisać wybór.
 • Nacisnąć przycisk START, aby kosiarka zaczęła jechać do następnej strefy, a gdy się przy niej znajdzie, nacisnąć przycisk STOP.
 • Powtórzyć powyższe czynności w celu zdefiniowania pozostałych stref.

Konfigurowanie różnych stref za pomocą wyświetlacza LCD z pokrętłem

(opcja niedostępna dla modeli WR130E, WR139E, WR141E, WR147E i WR184E z wyświetlaczem LED)

Landroid zaprojektowano z myślą o równomiernym koszeniu rozbudowanych trawników. Czasem jednak konieczne może okazać się ustawienie różnych stref w ogrodzie (maksymalnie 4), a następnie dostosowanie czasu pracy w każdej z nich.
Aby zdefiniować każdą strefę, należy wykonać następujące kroki:

 • Uruchom Landroid w stacji ładującej
 • Włącz Landroid i wprowadź kod PIN
 • Wybierz ikonę zegara, obracając pokrętłem i naciśnij je, aby potwierdzić.
 • Znajdujesz się teraz w menu czasu pracy
 • Przewiń w dół do opcji "Define zones". Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
 • Można ustawić do 4 stref
 • Wybierz żądaną liczbę stref i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
 • Teraz na wyświetlaczu pojawi się komunikat z prośbą o naciśnięcie przycisku START w celu ustawienia strefy.
 • Po naciśnięciu START kosiarka zacznie podążać za przewodem.
 • Naciśnij STOP, gdy Landroid osiągnie strefę, którą chcesz oznaczyć jako strefę 1.
 • Zapisz swój wybór, wybierając TAK
 • Naciśnij START, aby Landroid dotarł do następnej strefy, a następnie naciśnij STOP, gdy dotrze do strefy 2.
 • Jeśli chcesz zdefiniować więcej stref, powtórz powyższe kroki

 

Seria artykułów: