Konfigurowanie funkcji Multi-zone w modelach Landroid S, M i L z lat 2019/2020/2021

W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować funkcję obsługi wielu stref Multi-zone w kosiarkach Landroid S,M,L z lat 2019-2021:WR130E,WR139E,WR140,WR140E,WR141E,WR142E,WR143E,WR165,WR165E,WR167E,WR148E,WR147E,WR147E.1,WR150,WR150E,WR153E,WR155,WR155E

Konfigurowanie różnych stref w aplikacji 

Należy postępować zgodnie z samouczkiem udostępnionym w aplikacji, który można otworzyć po wybraniu opcji Multi-zone z menu. Jeśli sieć Wi-Fi nie obejmuje całego trawnika, pomiary nie będą dokładne co do centymetra, ponieważ w miejscach braku zasięgu kosiarka oblicza odległości w przybliżeniu na podstawie liczby obrotów kół. W takiej sytuacji należy dopuścić pewną tolerancję w wyznaczaniu punktów początkowych stref.

Konfigurowanie różnych stref na wyświetlaczu

(opcja niedostępna w modelach WR130E, WR141E i WR147E)

Konstrukcja robota Landroid zapewnia równomierne koszenie trawników o skomplikowanym układzie. Czasami jednak trzeba podzielić ogród na kilka stref (kosiarka pozwala na maksymalnie 4) i wtedy w każdej strefie można ustawić osobny czas pracy.

Procedura wyznaczania każdej strefy wygląda następująco:

 • Umieścić robota w stacji ładującej.
 • Włączyć robota i wpisać kod PIN.
 • Nacisnąć przycisk → (D), kliknąć ikonę zegara, a następnie dla potwierdzenia nacisnąć przycisk OK.
 • Menu czasu pracy wyświetlone.
 • Przewinąć w dół do opcji „Define zones”. Nacisnąć przycisk OK.
 • Można utworzyć maksymalnie 4 strefy.
 • Wybrać liczbę stref, jaka ma zostać utworzona, i nacisnąć przycisk OK.
 • Teraz na wyświetlaczu pojawi się monit o naciśnięcie przycisku START, co rozpocznie konfigurowanie strefy.
 • Gdy tylko kosiarka odnotuje wciśnięcie przycisku START, zacznie jechać wzdłuż przewodu.
 • Kiedy robot dojedzie w miejsce, które ma zostać oznaczone jako strefa 1, nacisnąć przycisk STOP.
 • Kliknąć przycisk YES, aby zapisać wybór.
 • Nacisnąć przycisk START, aby kosiarka zaczęła jechać do następnej strefy, a gdy się przy niej znajdzie, nacisnąć przycisk STOP.
 • Powtórzyć powyższe czynności w celu zdefiniowania pozostałych stref.

 

Seria artykułów: