Jak nastavit funkci Multi-zone pro modely Landroid S, M, L 2019/2020/2021

Tato výuková lekce vám pomůže s nastavením funkce Multi-zone pro Landroid S, M, L 2019/2020/2021: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR165, WR165E, WR167E, WR148E, WR147E, WR147E.1, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E

Nastavení různých zón pomocí aplikace 

Měli byste jednoduše postupovat podle výukové lekce aplikace na základě výběru funkce Multi-zone v nabídce. Jestliže vaše Wi-Fi síť nepokrývá celý trávník, hodnoty nemusí být přesné na centimetr, protože Landroid vypočte přibližné vzdálenosti při chybějící Wi-Fi podle otáček kol. V takovém případě počítejte v definicích počátečních bodů zón s určitou tolerancí.

Nastavení různých zón pomocí displeje

(není k dispozici pro WR130E, WR141E a WR147E)

Landroid je navržen pro rovnoměrné sekání složitých trávníků. Někdy je ale potřeba nastavit v zahradě zóny (maximálně 4) a pro každou zónu pak můžete upravit čas práce.

Chcete-li definovat zóny, postupujte takto:

• Začněte s Landroidem v nabíjecí základně

• Zapněte Landroid a zadejte PIN kód

• Stiskněte klávesu → (D), vyberte ikonu hodin a pro potvrzení stiskněte „OK“

• Nyní se nacházíte v nabídce času práce

• Posuňte se na možnost „Define zones“. Stiskněte „OK“

• Můžete vybrat až 4 zóny

• Vyberte požadovaný počet zón a stiskněte „OK“

• Nyní vás displej požádá, abyste stiskem „START“nastavili zónu

• Jakmile stisknete „START“, sekačka začne sledovat drát

• Stiskněte „STOP“, když se Landroid dostane do zóny, kterou chcete označit jako Zóna 1

• Uložte svou volbu výběrem možnosti ANO

• Stiskem „START“ nechte Landroid, aby se dostal do následující zóny, pak stiskněte „STOP“, když dosáhne zóny 2.

• Pokud potřebujete definovat další zóny, zopakujte kroky uvedené výšeŘada článků: