Landroids låsfunktion Lock

Guide för hur låsfunktionen fungerar

Låsfunktionen ”Lås” har till syfte att blockera Landroid om den blir stulen.

Låsfunktion

Låsfunktionen aktiveras via appen i huvudmenyn.

Lock-1

När funktionen har aktiverats, utlöses den när Landroid inte har kunnat kommunicera med Wi-Fi-nätverket under 72 timmar. Roboten låses och fungerar inte mer.

Om din Landroid låses oavsiktligt (t.ex. vid ett strömavbrott, routern är offline o.s.v.) räcker det med att du aktiverar Wi-Fi-nätverket och säkerställer att roboten är ansluten till det.

Upplåsning

Observera att detta fungerar på följande modeller: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E

Din Landroid kan låsas oavsiktligt (t.ex. vid ett strömavbrott, routern går offline o.s.v.) av många anledningar.

Följ dessa steg för att låsa upp gräsklipparen.

Först och främst ska du säkerställa att ditt Wi-Fi-nätverk är online. Placera sedan din robotgräsklippare inom Wi-Fi-området och dubbelkontrollera att den är ansluten till nätverket. Efter 10-15 minuter borde robotgräsklipparen vara upplåst och den ska återuppta arbetet enligt schemat.

Ibland kanske detta inte fungerar.

Om din robotgräsklippare fortfarande är låst, måste du logga in på ditt konto i https://account.worxlandroid.com/login

Mata in ditt användarnamn och lösenord. När du har loggat in ska du bläddra till sidans nedre del.

Du kommer att se dessa tre alternativ.

unlock

Klicka på ”Download” (ladda ned) i rutan ”Unlock” (upplåsning) i mitten.

Du kommer att uppmanas att ladda ned en fil.

Kopiera denna fil och säkerställ att den sparas som ”reqProvisioningUsb.json” på ett tomt USB-minne som har formaterats som FAT32. Säkerställ att du inte döper om filen.

Slå till din Landroid och anslut den. Din Landroid läser av filen och låser upp sig själv.

Vid nästa omstart är din Landroid upplåst och kommer att ha standard-PIN-koden.

Specialfall

Följande fall kräver din uppmärksamhet.


Ny nätverksutrustning

Om du tänker byta nätverksutrustning (router eller hotspot) eller leverantör ska du göra följande.
Ge det gamla nätverkets namn till det nya (med samma SSID) och välj samma lösenord som du hade tidigare. På så sätt känner Landroid igen nätverket.
Om du inte kan eller vill ändra nätverksinställningarna ska du inaktivera funktionen ”Lås”. I annat fall kan inte Landroid längre ansluta till Wi-Fi-nätverket och när den är låst kan du inte längre låsa upp den. Om detta händer ska göra en felanmälan till vår kundtjänst.


Vinterförvaring av Landroid

Om du ska ställa undan din Landroid för vintersäsongen ska du även inaktivera funktionen ”Lås”. Om du inte gör det kommer roboten att låsas när den inte längre kan ansluta till Wi-Fi-nätverket. Skulle du ändra ditt nätverks SSID/lösenord under tiden kan du inte låsa upp robotgräsklipparen på våren.