Funkce lock Landroidu

Výuková lekce o fungování funkce lock

Funkce Lock slouží k zablokování Landroidu v případě odcizení.

Fungování zámku

Funkce zámku se aktivuje pomocí aplikace v hlavní nabídce

Lock-1

Po aktivaci se funkce spustí, jestliže Landroid není schopen komunikace v síti Wi-Fi po dobu 72 hodin: robot se uzamkne a nebude pokračovat v práci.

Jestliže se vám Landroid náhodně uzamkne (např. když dojde k výpadku elektrické sítě, router přejde do režimu offline atd.), budete muset uvést Wi-Fi zpět do režimu online ručně a zajistit připojení robotu.

Odblokovat

Upozorňujeme, že tato funkce je aktivní u následujících modelů: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR165, WR165E, WR167E, WR148E, WR147E, WR147E.1, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E

Váš Landroid se může z několika důvodů náhodně zablokovat (např. dojde k výpadku napájení, router přejde do režimu offline atd.).

K odblokování sekačky postupujte podle následujícího postupu.

Nejprve se ujistěte, že je síť Wi-Fi online. Pak umístěte robota zpět do rozsahu Wi-Fi a znovu zkontrolujte, zda je připojen k síti. Po 10-15 minutách by se měl robot odblokovat a měl by pokračovat v provozu podle programu.

Někdy by to nemuselo fungovat.

Pokud je váš robot stále zablokován, budete muset vstoupit do svého účtu na https://account.worxlandroid.com/login

Zadejte své uživatelské jméno a heslo a po přihlášení přejděte na konec stránky.

Budete mít tyto tři možnosti.

unlock

Klikněte na „Download“ (Stáhnout) v poli „Unlock“ (Odblokovat) uprostřed.

Budete vyzváni ke stažení souboru.

Zkopírujte tento soubor, ujistěte se, že je uložen jako „reqProvisioningUsb.json“, na prázdný, formátovaný FAT32, USB disk. Ujistěte se, že soubor nepřejmenujete.

Připojte váš Landroid do napájení, zapojte jej a Landroid přečte soubor a odblokuje se.

Při následujícím restartu se váš Landroid odblokuje a bude mít standardní PIN.

Zvláštní případy

Následující případy budou vyžadovat vaši pozornost.

Nové síťové zařízení

Jestliže se chystáte vyměnit síťové zařízení (router, hotspot) nebo poskytovatele, měli byste postupovat následovně.

Pojmenujte novou síť stejně jako starou (se stejným SSID) a vyberte stejné heslo jako předtím, Landroid tak bude schopen rozpoznat síť.

Jestliže nemůžete nebo nechcete změnit nastavení sítě, měli byste vypnout funkci „Lock“. Jinak se Landroid nebude umět nadále připojovat do sítě Wi-Fi a po uzamknutí jej nebudete schopni odemknout. Jestliže takový případ nastane, měli byste otevřít tiket pomocí naší služby podpory.

Uložení Landroidu na zimu

Pokud se chystáte uložit Landroid po dobu zimní sezóny, měli byste také vypnout funkci Lock. Robot se uzamkne poté, co nebude schopen připojit se do sítě Wi-Fi. Pokud byste mezi tím změnili síťové SSID/heslo, nebylo by možné na jaře provést odemknutí.

Landroid do opravy

Je-li potřeba dopravit Landroid do opravy, nezapomeňte vypnout funkci Lock