Funkcja lock w kosiarce Landroid

Samouczek na temat działania funkcji blokady lock

Funkcja „Lock” umożliwia zablokowanie robota Landroid w razie jego kradzieży.

 

Działanie funkcji blokady

Funkcję blokady uruchamia się w aplikacji z poziomu głównego menu.

Lock-1

Po włączeniu funkcji blokada zostanie aktywowana, gdy kosiarka nie będzie w stanie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi przez 72 godziny. Maszyna zostanie w tej sytuacji zablokowana i nie będzie można jej uruchomić.

W razie przypadkowego zablokowania kosiarki (np. wskutek awarii sieci elektrycznej, wyłączenia routera itd.) wystarczy przywrócić sieć Wi-Fi i połączyć z nią maszynę.

Odblokowanie

Pragniemy poinformować, że działa ono w następujących modelach: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E

Kosiarka Landroid może zostać przypadkowo zablokowana (np. wystąpi awaria zasilania, router przejdzie w tryb offline itp.) z kilku powodów.

Proszę wykonać poniższe czynności, aby odblokować kosiarkę.

Najpierw należy się upewnić, że jest dostępna sieć Wi-Fi. Następnie umieścić kosiarkę z powrotem w zasięgu Wi-Fi i sprawdzić, czy jest ona podłączona do sieci. Po 10/15 minutach kosiarka powinna zostać odblokowana i powinna wznowić pracę zgodnie z harmonogramem.

Czasami może to nie działać.

Jeśli kosiarka jest nadal zablokowana, konieczne jest uzyskanie dostępu do konta pod adresem https://account.worxlandroid.com/login

Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a po zalogowaniu przejść na dół strony.

Dostępne będą trzy opcje.

unlock

Kliknąć „Download” (Pobierz) w polu „Unlock” (Odblokuj) na środku.

Pojawi się prośba o pobranie pliku.

Należy skopiować ten plik, upewniając się, że jest zapisany jako „reqProvisioningUsb.json” w pustej pamięci USB sformatowanej w systemie plików FAT32. Pamiętać, aby nie zmieniać nazwy pliku.

Włączyć kosiarkę Landroid, podłączyć ją, a kosiarka odczyta plik i nastąpi jej odblokowanie.

Podczas następnego uruchomienia kosiarka Landroid zostanie odblokowana i będzie miał standardowy kod PIN.

Szczególne przypadki

W sytuacjach opisanych poniżej jest wymagana interwencja użytkownika.

Nowy sprzęt sieciowy

Jeśli użytkownik chce zmienić urządzenie sieciowe (router, punkt dostępu) lub dostawcę Internetu, należy postąpić w sposób opisany poniżej.

Nazwać sieć tak samo, jak sieć pierwotną (tzn. tym samym identyfikatorem SSID), oraz ustawić to samo hasło, tak aby robot Landroid rozpoznał sieć.

Jeśli użytkownik nie może albo nie chce zmieniać ustawień sieci, należy wyłączyć funkcję „Lock”. W przeciwnym razie kosiarka Landroid straci możliwość łączenia się z siecią Wi-Fi, a gdy raz się zablokuje, nie będzie można jej odblokować. Jeśli do tego dojdzie, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Składowanie kosiarki Landroid zimą

Jeśli kosiarka ma być odstawiona na zimę, należy wyłączyć funkcję „Lock”. Robot, który nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, zostanie zablokowany. Gdy podczas składowania robota w garażu zmieni się identyfikator SSID / hasło dostępu do sieci, wiosną nie będzie można odblokować robota.

Oddawanie kosiarki Landroid do naprawy 

Jeśli robot Landroid ma trafić do punktu napraw, należy wcześniej wyłączyć funkcję „Lock”.