”Kabel saknas!”-fel

Denna guide hjälper dig att bedöma den möjliga orsaken och förklarar hur du ska åtgärda felet korrekt.

Din Landroids begränsningskabel kan skadas eller skäras av p.g.a. externa faktorer såsom jordluftare, spade, kratta o.s.v. Om kabeln skadas har den en svag signal som inte är tillräcklig för att Landroid ska känna av den. Om kabeln är avskuren finns det ingen signal alls. I båda fallen fungerar inte Landroid och felmeddelandet ”Kabel saknas!” visas.

Vänligen se videon eller följ stegen nedan:

Steg 1: Kontrollera lysdioden på laddningsstationen

Ta bort Landroid från basen och kontrollera lysdioden på laddningsstationen.

Om lysdioden inte lyser ska du kontrollera att eltillförseln är korrekt ansluten till basen och till eluttaget (växelspänning). Om du är tveksam ska du ansluta en elektrisk anordning till vägguttaget och kontrollera om det finns ström. Om problemet kvarstår (släckt lysdiod) är det möjligt att elsystemet kräver service.

Om lysdioden lyser med fast grönt sken och Landroid fortfarande visar felmeddelandet ”Kabel saknas!” är inte slingan avbruten men den kan vara skadad och avge en signal som är för svag för att Landroid ska kunna detektera den. Gå till steg 3.

Om lysdioden signalerar en avvikelse (blinkar aningen med grönt sken eller lyser med rött fast sken, beroende på modell, se din instruktionsbok) betyder det att slingan är avbruten (avskuren) någonstans. Gå till steg 2.

Steg 2: Kontrollera klämmorna

Säkerställ att kabelns båda ändar är väl anslutna till klämmorna i laddningsstationen. Gå till steg 3 om detta inte löser problemet.

Steg 3: Gör en testslinga 

Ta fram en 3 m lång elkabel. Skala av båda ändarna och sätt in dem i klämmorna i laddningsstationen. Lägg ut kabeln på marken i en cirkel för att skapa en testslinga. Placera Landroid på basen inuti slingan och kontrollera om felmeddelandet kvarstår.

Om felet inte kvarstår kan du vara säker på att problemet gäller begränsningskabeln. Fortsätt med att läsa avsnittet nedan för att lösa problemet.

Hur hitta brottet/den skadade punkten

Om felet beror på avskuren kabel (”Kabel saknas!”-fel + lysdioden blinkar eller lyser med rött fast sken) ska du börja med en okulärbesiktning av gräsmattans omkrets där begränsningskabeln ligger. Om du tidigare har lagat kabeln rekommenderas det starkt att börja där. Om du noterar oväntade skrapmärken eller andra tecken på marken, kan det hända att felet beror på detta. Ta en närmare titt på kabeln och försök att se om den är avskuren eller skadad. Om så inte är fallet, leta efter andra avvikande ledtrådar längs med gräsmattans omkrets. 

Om okulärbesiktningen eventuellt inte ger några resultat, följ en av dessa metoder:

Metod 1: AM-radio

Om du har en liten bärbar AM-radio till hands (om inte, kan du införskaffa en billigt på begagnatmarknaden) ska du ställa in den på ungefär 700 kHz. Användning av hörlurar hjälper till. Ställ in frekvensen så att du inte hör någon station. Dra ut radions teleskopantenn helt och rikta den mot marken. Eftersom kabelslingan fungerar som en antenn kommer du att höra ett störande ljud. Ju närmare antennens spets kommer till kabeln desto starkare blir ljudet. Håll radioantennen så nära kabeln som möjligt. När du kommer till den avskurna/skadade punkten kommer du att märka en kraftig sänkning av ljudnivån. Gå till steg 4.

Metod 2: Avbrottsdetektor för slingkabel

Införskaffa en avbrottsdetektor för slingkabel hos din lokala elbutik eller online (kostar ungefär 200–300 SEK). Följ tillverkarens instruktioner som i princip kommer att be dig ansluta anordningens röda och svarta ändar till de två avskalade ändarna på begränsningskabeln och därefter följa kabeln så nära som möjligt med detektorns spets. Detektorn avger ett ljud som ökar i styrka ju närmare du kommer till kabeln. Det rekommenderas att ansluta hörlurar till detektorn så att du är isolerad mot bakgrundsljud (trafik, vind o.s.v.). När ljudnivån sjunker kraftigt har du nått brottet/den skadade punkten. Gå till steg 4.

Steg 4: Reparera kabeln 

Eftersom kabeln ligger utomhus och exponeras för vädret - fukt, regn, värme, kyla - är det viktigt att reparationen utförs korrekt. Vi rekommenderar att du följer instruktioner som tillhandahålls i guiden Hur reparera begränsningskabeln.