Feilmeldingen "Ledning mangler!"

Denne veiledningen gir deg informasjonen du trenger til å bedømme hva som er årsaken til feilmeldingen og deretter reparere feilen.

Begrensningskabelen til Landroid-klipperen kan bli skadet eller kuttet av eksterne faktorer som plenluftere, spader, raker osv. Dersom den blir skadet, kan signalet i kabelen bli så svakt at Landroid-klipperen ikke mottar det. Dersom kabelen er helt kuttet, sender den ikke ut noe signal i det hele tatt. I begge tilfeller stopper Landroid-klipperen og viser feilmeldingen "Ledning mangler!".

Se gjennom videoen eller følg fremgangsmåten under:

 

 

Trinn 1: Sjekk LED-indikatoren på ladestasjonen.

Ta Landroid-klipperen ut av ladestasjonen og sjekk LED-indikatoren på ladestasjonen.

Hvis LED-indikatoren ikke lyser, må du kontrollere om strømledningen er riktig tilkoblet til både ladestasjonen og strømuttaket. Du kan også prøve å koble annet elektrisk utstyr til strømuttaket for å sjekke om det er strømsatt. Hvis problemet vedvarer (LED-indikatoren lyser ikke), er det mulig at strømforsyningen må ha service.

Hvis LED-indikatoren lyser grønt, men klipperen fremdeles viser "Ledning mangler", er ikke kretsen brutt, men den kan være skadet slik at signalet den sender ut er for svakt til at Landroid-klipperen kan registrere det. Gå til trinn 3.

Hvis LED-indikatoren viser et avvik (den blinker enten grønt eller lyser uavbrutt rødt, avhengig av modellen – slå opp i instruksjonshåndboken), tyder dette på at kretsen er brutt. Gå til trinn 2.

Trinn 2: kontroller klemmene 

Sørg for at begge endene av kabelen sitter godt fast i klemmene i ladestasjonen. Hvis dette ikke løser problemet, går du til trinn 3.

Trinn 3: lag en testkrets 

Finn frem en elektrisk ledning som er ca. tre meter lang. Sørg for at begge ender er avmantlet og sett dem inn i klemmene i ladestasjonen. Legg ledningen i en sirkel på bakken for å opprette testkretsen. Sett Landroid-klipperen på ladeplaten inne i testkretsen og se etter om feilen vedvarer.

Hvis feilen ikke vedvarer med testkretsen, kan du nå være sikker på at det er begrensningskabelen som er problemet. Du finner mer informasjon om hvordan du løser problemer med kabelen i artikkelen under.

Slik finner du brudd/skader på kabelen

Dersom problemet skyldes at kabelen er kuttet (feilmeldingen "Ledning mangler!" vises eller LED-indikatoren blinker rødt, avhengig av modell), bør du starte med en visuell kontroll langs plenkanten der begrensingskabelen ligger. Hvis du har reparert kabelen før, anbefaler vi at du starter ved det gamle reparasjonsstedet. Dersom du ser uventede groper eller andre tegn til at bakken er forstyrret, er det en god sjanse for at det er her problemet ligger. Se nærmere på kabelen og se om du kan se brudd eller skader. Hvis ikke, fortsetter du å lete etter spor langs plenkanten. 

Hvis du ikke finner noe etter at du har inspisert hele omkretsen, kan du prøve en av disse metodene:

Metode 1: Mellombølgeradio

Hvis du har en liten, bærbar mellombølgeradio for hånden (du kan ofte finne billige versjoner av disse på f.eks. Finn.no), stiller du den inn på ca. 700 kHz. Det kan være lurt å bruke hodetelefoner når du utfører denne testen. Finjuster innstillingen til du ikke hører noen radiostasjoner. Trekk antennen på radioen helt ut og rett den mot bakken. Siden kabelkretsen fungerer som en antenne, hører du radiostøy. Jo nærmere enden av antennen kommer til kabelen, desto høyre blir støyen. Hold antennen på radioen så nærme kabelen som mulig mens du følger kabelen rundt plenen. Når du kommer til bruddstedet, reduseres lydnivået kraftig. Gå til trinn 4.

Metode 2:

Kjøp en kabeldetektor i en lokal elbutikk eller på nett (omtrent 2-300kr). Følg produsentens veiledning. Denne sier sannsynligvis at du skal klemme de røde og sorte terminalene på enheten fast i de to avmantlede endene på begrensingskabelen, og deretter gå langs kabelen med sonden så nær kabelen som mulig. Detektoren avgir en lyd som blir høyere desto nærmere du kommer til kabelen. Vi anbefaler at du bruker detektoren med hodetelefoner slik at du stenger ute bakgrunnsstøy (trafikk, vind osv.). Når lydnivået reduseres kraftig, har du funnet bruddstedet. Gå til trinn 4.

Trinn 4: reparer kabelen 

Kabelen ligger utendørs hele året og blir utsatt for fuktighet, regn, varme og kulde. Det er derfor viktig at reparasjoner blir korrekt utført. Vi anbefaler at du følger instruksjonene i veiledningen "Reparasjon av begrensningskabel"