Chyba „Wire missing“

Tato výuková lekce vám pomůže vyhodnotit možnou příčinu a řekne vám, jak podle toho napravit problém.

Hraniční drát vašeho Landroidu se mohl poškodit nebo přerušit vlivem vnějších faktorů – provzdušňovač půdy, lopata, hrábě... V případě poškození bude drát přenášet slabý signál, který neumí Landroid dostatečně snímat. Jestliže je drát přerušený, nebude k dispozici vůbec žádný signál. V obou případech nebude Landroid fungovat a zobrazí se chybové hlášení „wire missing“.

Podívejte se na video nebo postupujte v krocích uvedených níže:

Krok 1: zkontrolujte LED na nabíjecí základně

Vyjměte Landroid ze základny a zkontrolujte LED na nabíjecí základně.

Jestliže LED nesvítí, zkontrolujte, zda je k základně a k elektrické síti dobře připojené napájení. Máte-li pochyby, zapojte libovolné elektrické zařízení do zásuvky pro zjištění, zda je funkční. Jestliže problém přetrvává (LED nesvítí), existuje možnost, že napájení potřebuje servis.

Jestliže LED svítí zeleně a Landroid stále indikuje „wire missing“, smyčka není přerušená, ale může být poškozená a vysílat příliš slabý signál pro detekci Landroidem. Pokračujte krokem 3.

Jestliže LED vykazuje anomálie (buď bliká zeleně, nebo svítí červeně, v závislosti na modelu), indikuje tím, že smyčka je někde přerušená (přeseknutá). Pokračujte krokem 2. 

Krok 2: zkontrolujte svorky 

Ujistěte se, že oba konce drátu jsou pevně připojené ke svorkám v nabíjecí základně. Jestliže se tím problém nenapravil, přejděte na krok 3.

Krok 3: vytvořte zkušební smyčku 

Vezměte elektrický drát o délce asi tři metry (10 stop). Odstraňte izolaci na obou koncích a zastrčte je do svorek nabíjecí základny. Položte drát na zem v kruhu pro vytvoření zkušební smyčky. Umístěte Landroid na základnu uvnitř smyčky a zkontrolujte, zda chybové hlášení přetrvává.

Pokud ne, máte nyní jistotu, že problém je s hraničním drátem. Můžete pak pokračovat a přečíst si článek dole pro nápravu problému.

Jak najít místo přerušení/poškození

Je-li problémem přeseknutý drát (chyba „wire missing“ + LED bliká nebo je červená, v závislosti na modelu), začněte s vizuální kontrolou obvodu, kde leží hraniční drát. Jestliže jste v minulosti opravovali drát, důrazně se doporučuje začít tímto bodem. Jestliže jste zjistili neočekávané škrábance nebo jiné známky na zemi, je možné, že problém je zde. Podívejte se blíže na drát, zda není prasklý nebo poškozený. Pokud není, hledejte další známky anomálií po obvodu. 

Pokud vás vizuální kontrola nakonec nikam nedostane, postupujte s využitím jedné z těchto metod:

Metoda 1: AM rádio

Pokud máte po ruce malé přenosné AM rádio (pokud nemáte, můžete si je levně koupit na Amazonu), nalaďte je na přibližně 700 kHz. Pomohou také sluchátka. Nalaďte rádio, aby nebyla slyšet žádná stanice. Vytáhněte celou teleskopickou anténu rádia a namiřte ji na zem. Protože smyčka drátu funguje jako anténa, uslyšíte šum rušení. Čím blíže se špička dostane k drátu, tím hlasitější je šum. Podržte anténu rádia co nejblíže k drátu. Když se dostanete k bodu přerušení/poškození, uslyšíte významný pokles úrovně šumu. Přejděte na Krok 4.  

Metoda 2: detektor přerušení drátu ve smyčce

Sežeňte si v místním nebo online obchodě detektor přerušení drátěné smyčky (přibližně 20–30 €/£/$). Dodržujte pokyny výrobce, které vám v podstatě řeknou, že máte připojit červenou a černou svorku zařízení ke dvěma odizolovaným koncům smyčky hraničního drátu, sledovat drát špičkou detektoru co nejblíže u drátu. Detektor bude vydávat zvuk, který bude zesilovat při přiblížení k drátu. Doporučuje se k detektoru připojit náhlavní soupravu, abyste byli odděleni od okolního hluku (doprava, vítr...). Když úroveň zvuku významně poklesne, dostali jste se k bodu přerušení/poškození. Přejděte na Krok 4.

Krok 4: opravte drát 

Drát je venku vystavený vlivům – vlhkost, déšť, horko, zima – je proto důležité, aby byl opraven důkladně. Doporučujeme dodržovat pokyny uvedené ve výukové lekci Jak opravit hraniční drát