Hur ställa in regnfördröjning?

Hur fungerar regnfördröjningen och hur du får ut det bästa av den.

Landroid är till 100 % skyddad mot väder och tycker om att vara utomhus. Men att klippa blött gräs ger inte de bästa resultaten. Med anledning av detta har vi försett Landroid med en regnsensor som, när den detekterar regn, avbryter robotens klippcykel så att den återvänder till laddningsbasen.

Hur fungerar det?

När sensorn detekterar vatten, återvänder roboten till laddningsbasen. Regnfördröjningen startar när sensorn inte längre är blöt. Regnfördröjningen är standardinställd på 180 minuter, men du kan inaktivera eller ändra den via Landroid-appen eller displayen. När fördröjningstiden har gått ut, startar Landroid klippcykeln igen enligt dess schema.

Om du vill att Landroid ska börja klippa innan fördröjningstiden har gått ut, ska du i detta fall slå från och sedan slå till robotgräsklipparen igen.

Om du bor i ett område där det regnar ofta kan det vara användbart att justera inställningen av regnfördröjningen så att Landroid kan arbeta även när gräset är vått. Det är inte idealiskt, men bättre än att inte klippa alls.

Vänligen observera att om du bor i ett extremt blött område (t.ex. i en tropisk djungel) kan fukt ansamlas på sensorn och aktivera den fast det inte regnar. Om så är fallet måste du justera inställningarna för att hantera arbetet för din Landroid.

Inställning av regnfördröjning

Inställning av regnfördröjning via app

Vänligen gå till funktionen Rain delay i appens meny och välj önskade inställningar.

Rain-Delay

 

Inställning av regnfördröjning via display

Beroende på vilken Landroid-modell du har ska du vänligen se följande guider:    

Landroid M, L (LCD-display + vred): WR147, WR147E. 1, WR148E, WR149E, WR165, WR165E, WR167E 
Följ dessa steg för att göra detta:
1. Slå på Landroid.
2. Vrid ratten medurs för att välja kugghjulsikonen och tryck sedan på ratten för att bekräfta.
3. Gå till alternativet 'Regnfördröjning med start' genom att vrida ratten medurs och tryck sedan på ratten.
4. Du kommer nu att se standardregnfördröjningen på 3 timmar.. Tryck på ratten för att redigera denna tidpunkt.
5. Vrid ratten medurs eller moturs för att öka eller minska regnfördröjningen.
6. För att ta bort regnfördröjningen helt, Välj 00 timmar och 00 minuter.
7. Tryck sedan på bakåtknappen för att avsluta


Landroid M, L (LCD-display): WR140, WR140E, WR142E, WR143E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E
Följ dessa steg för att göra detta:
1. Slå till Landroid och mata in PIN-koden.
2. Tryck på knappen → (D) och tryck på OK för att välja kugghjulsikonen i menyn ”General Settings”.
3. Från menyn ”Allmänna inställningar” gå till tillvalet ”Startfördröjning regn” genom att trycka på knappen ↓(B). Tryck sedan på OK.
4. Du ser nu standardregnfördröjningen på 180 minuter. Tryck på OK för att ändra denna tid.
5. Du kan använda pilarna the ←(C) och →(D) för att välja tecknen och pilarna ↑(A) och ↓(B) för att öka eller minska regnfördröjningen.
6. Välj 000 minuter för att ta bort regnfördröjningen helt.
7. Tryck sedan på tillbakaknappen för att gå ur.


Landroid M, L 2016/2018: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1 och WG758E.

Följ de enkla stegen nedan:

1. I menyn General settings ska du välja tillvalet ”Startfördröjning regn” med hjälp av pilknapparna och tryck sedan på OK för att bekräfta.

set up rain delay M,L 16_18-1

2. Tryck åter på OK. När siffrorna blinkar ska du mata in antalet minuter från 0 till 180 med knapparna på knappsatsen.

set up rain delay M,L 16_18-2

 

Om fördröjningstiden ställs in på 0 (noll) fortsätter Landroid klippa gräset även i händelse av regn.

  • Landroid S 2017/2018: WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI, WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S och WR096S. Inställningen är endast tillgänglig via appen enligt instruktionerna ovan.

  • Landroid S Basic: WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S och WR096S. På dessa modeller går det inte att ändra inställningen av regnfördröjning.

  • Landroid S, M, L LED-display WR130E, WR139E, WR141E, WR147E och WR184E
    Inställningen är endast tillgänglig via appen enligt instruktionerna ovan.

Regnsensor och ACS

När regnsensorn detekterar regn, stängs ACS-modulen - om du har installerat den - av automatiskt för att förhindra att ACS-modulen betraktar intensivt regn som ett hinder.