Slik oppretter du en regnforsinkelse

Hva er regnforsinkelse og hvordan får du mest mulig ut av denne funksjonen?

Landroid-klipperne er 100 prosent værbestandige og tåler det meste. Men når gresset er vått, er ikke klippingen like effektiv som i tørt vær. Derfor har vi utstyrt klipperne med en regnsensor som "føler" når det begynner å regne, slik at robotklipperen slutter å klippe og går tilbake til ladeplaten.

Slik fungerer det

Når regnsensoren registrerer vann, går robotklipperen tilbake til ladeplaten. Regnforsinkelsen starter når sensoren ikke lenger er våt. Den er programmert til å vare i 180 minutter som standard, men du kan deaktivere eller endre den via Landroid-appen eller på skjermen. Så snart forsinkelsestiden er omme, begynner Landroid-klipperen å klippe igjen i henhold til den programmerte klippeplanen.

Dersom du vil at Landroid-klipperen skal starte klippingen før den programmerte forsinkelsestiden er omme, slår du ganske enkelt klipperen av og så på igjen.

Hvis du bor i et område med mye regnvær, kan det være nyttig å justere regnforsinkelsestiden slik at Landroid-klipperen klipper selv om gresset er vått. Det er ikke ideelt, men det er bedre enn at det ikke blir klippet i det hele tatt.

Vær oppmerksom på at det finnes områder der luftfuktigheten er så høy at sensoren kan bli aktivert selv om det ikke regner. Hvis dette skjer der du bor, må du justere innstillingene inntil Landroid-klipperen har tilstrekkelig driftstid til å holde plenen din ved like.

Angi regnforsinkelse

Angi regnforsinkelse via appen

Gå til regnforsinkelsesfunksjonen fra appmenyen og velg innstillingene du vil bruke.

Rain-Delay

Angi regnforsinkelse på skjermen

Avhengig av hvilken Landroid-modell du har, finner du de aktuelle veiledningene under:

 • Landroid M, L (LCD-skjerm + knapp): WR147, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR165, WR165E, WR167E 
  Dette gjør du slik:
  1. Slå på Landroid-klipperen.
  2. Drei knappen med klokken for å velge tannhjulikonet, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
  3. Gå til alternativet 'Regnforsinkelse' ved å dreie knappen med klokken, og trykk deretter på knappen.
  4. Du vil nå se standard regnforsinkelse på 3 timer. Trykk på knappen for å redigere denne timingen.
  5. Roter knappen med eller mot klokken for å øke eller redusere regnforsinkelsen.
  6. For å fjerne regnforsinkelsen helt, velg 00 timer og 00 minutter.
  7. Trykk deretter på tilbakeknappen for å avslutte
 • Landroid M, L (LCD-skjerm): WR140, WR140E, WR142E, WR143E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E
  Følg denne fremgangsmåten:
  1. Slå på Landroid-klipperen og skriv inn PIN-koden.
  2. Trykk på → (D)-tasten og trykk deretter på OK for å velge girikonet i "Vanlige innstillinger"-menyen.
  3. Fra "Vanlige innstillinger"-menyen går du til "Start regnforsinkelse"-alternativet ved å trykke på ↓(B)-tasten. Trykk deretter på OK.
  4. Skjermen viser nå standardinnstillingen som er 180 minutter. Trykk på OK for å endre dette tidsrommet.
  5. Du velger tall med ←(C)- og →(D)-pilene og øker eller reduserer lengden på forsinkelsen med ↑(A)- og ↓(B)-pilene.
  6. Velg 000 minutter hvis du vil deaktivere forsinkelsen fullstendig.
  7. Trykk deretter på tilbaketasten for å gå ut.
 • Landroid M, L 2016/2018: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG758E
  Følg den enkle fremgangsmåten under:
  1. Velg "Start regnforsinkelse" med piltastene og trykk på OK for å bekrefte valget. 

  set up rain delay M,L 16_18-1

  2. Trykk på OK en gang til og vent til tallene blinker. Angi et antall minutter mellom 0 og 180 ved hjelp av talltastene på tastaturet.

  set up rain delay M,L 16_18-2

  Hvis du velger "0" som forsinkelsestid, fortsetter klipperen å klippe selv om det begynner å regne.
 • Landroid S 2017/2018: WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI, WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S.
  Innstillingen kan kun justeres via appen som beskrevet over.
 • Landroid S basic: WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S. På disse modellen er det ikke mulig å justere innstillingen for regnforsinkelse.
 • Landroid S, M, L (LED-skjerm): WR130E, WR139E, WR141E, WR147E, WR184E
  Innstillingen kan kun justeres via appen som beskrevet over. 

Regnsensor og ACS

Hvis regnsensoren på en klipper med ACS-modul registrerer at det regner, slår ACS-funksjonen seg av automatisk for å forhindre at den tolker tett regn som en hindring.