Hur lägga ut begränsningskabel

Guide som tydligt förklarar hur installationen av begränsningskabeln ska utföras

Området inom vilket Landroid klipper begränsas av begränsningskabeln.

Installation

När du har placerat laddningsbasen (se Hur placera laddningsbasen korrekt) kan du fortsätta med att lägga ut begränsningskabeln.

Anslut en ände av begränsningskabeln till laddningsstationen.
• Skala av änden av kabeln med en sax (fig. 1).
• Öppna plastluckan och för in den avskalade änden i den röda vänstra klämman på basen beroende på modellen (fig. 2A-2B).
• Dra kabeln genom spåret på basen enligt fig. 2A-AB.

Strip-and-clamp2

Lägg ut begränsningskabeln på gräsmattan.
• Använd den medföljande linjalen för att fastställa avståndet mellan kabeln och kanten.
• Om det finns ett trappsteg eller grus vid kanten av gräsmattan ska kabeln placeras 26 cm från den (fig. 3).
• Om det inte finns ett trappsteg ska kabeln placeras 10 cm från kanten (fig. 4).
• Om en sida av gräsmattan gränsar med en grannes gräsmatta där en robotgräsklippare används, ska du placera kabeln 1 m från grannens kabel för att undvika eventuella störningar.

Gauge

Säkra kabeln vid marken med märlor.
• Placera märlorna ungefär 80 cm från varandra (fig. 5).
• Säkerställ att kabeln alltid ligger an mot marken (fig. 6).

Secure_wire

Skapa öar om det behövs.
Skydda rabatter, dammar, trädrötter och andra områden genom att omringa dem med begränsningskabeln (fig. 7).

För mer information, följ denna länk: Hur ställa in en ö

Island

Med vinkellinjal: hur göra perfekta vinklar på 90° med hörn som vänder in mot gräsmattan
Om det finns 90-gradiga hörn som vänder in mot gräsmattan ska du använda vinkellinjalen (fig. 8) för att hjälpa Landroid göra perfekta vändningar (och undvika risken att Landroid stöter emot ett hinder vid kanten av gräsmattan under denna manöver).

Bertelsen

Stäng slingan
När du har lagt ut hela kabeln runt gräsmattan är du tillbaka vid laddningsbasen.
• Dra kabeln genom spåret på basen upp till klämman beroende på modellen (fig. 9A-9B).
• Klipp av överflödig kabel och skala av änden med en sax.
• För in den avskalade änden i den svarta högra klämman.

Close_loop

Avslutande steg
Den tråkiga delen är nu avklarad! Det återstår endast några steg till:
• Anslut laddningsstationen till ett eluttag (växelspänning) (fig. 10).
• Om allt är i sin ordning lyser lysdioden med grönt sken.
• Om något är fel med slingan, såsom en trasig kabel eller kabeländar som inte är ordentligt fastklämda, lyser lysdioden med rött sken. Vänligen dubbelkontrollera avsnittet Hur reparera begränsningskabeln.

Final_step

• Öppna den bakre delen av Landroid och sätt in PowerShare-batteriet i uttaget tills det klickar fast (fig. 11) (endast för modellerna 2019/2020/2021: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR165, WR165E, WR167E, WR148E, WR147E, WR147E.1, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E).

Insert_battery

Sätt Landroid på laddning och säkerställ att den har en bra kontakt med basen. Lysdioden lyser med rött fast sken under laddningen.

Låt Landroid ladda batteriet ett tag. Under laddningen kan du ta reda på hur du ska ställa in Landroids Wi-Fi-anslutning.

Kontaktdon för begränsningskabel

Landroids förpackning innehåller två små vattentäta kontaktdon för begränsningskabeln. De kan användas i följande fall:
• När gräsmattans omkrets är mycket lång och du behöver en extra begränsningskabel för att komplettera installationen. Begränsningskabeln får inte vara längre än 350 m: detta är gräsmattans maximala omkrets.
• När begränsningskabeln skärs av oavsiktligt och du måste laga den.
• När du i framtiden bestämmer dig för att göra om trädgården och måste ändra den ursprungliga installationen av begränsningskabeln.

Vänligen se avsnitt Hur reparera begränsningskabeln för att använda kontaktdonen för begränsningskabeln korrekt.Avsnitt: