Legging av begrensningskabel

Detaljert veiledning om legging av begrensningskabel

Begrensningskabelen avgrenser området Landroid-klipperen skal klippe.

Installasjon

Når du har installert ladeplaten (se Korrekt installasjon av ladeplaten), kan du legge begrensningskabelen.

Koble den ene enden av begrensningskabelen til ladestasjonen.
• Avmantle enden av kabelen med en saks (fig. 1).
• Åpne plastdekselet og sett den avmantlede enden inn i den røde, venstre klemmen på platen, avhengig av modell (fig. 2A-2B).
• Før kabelen gjennom føringen i platen, som vist i fig. 2A-AB.

Strip-and-clamp2

Legg begrensningskabelen rundt kanten av plenen din.
• Bruk måleinstrumentet som følger med, til å måle opp avstanden fra kabelen til kanten.
• Hvis det er et trinn eller grus langs kanten av plenen, må kabelen legges i en avstand på minst 26 cm fra kanten (fig. 3)
• Hvis overgangen fra plenen til en fast overflate er trinnløs, kan kabelen legges 10 cm fra kanten (fig. 4)
• Hvis plenen din ligger helt inntil naboplenen, og naboen også har robotklipper, må kabelen legges 1 meter fra naboens kabel for å unngå interferens.

Gauge

Fest kabelen til bakken med kabelplugger.
• Plasser kabelpluggene ca. 80 cm fra hverandre (fig. 5)
• Sørg for at kabelen ligger tett ned mot bakken hele veien rundt plenen (fig. 6)

Secure_wire

Legg kabelen rundt avgrensede områder, om nødvendig.
Beskytt blomsterbed, dammer, trerøtter og andre områder ved å legge begrensningskabel rundt de aktuelle områdene (fig. 7). Følg denne lenken hvis du vil ha mer informasjon: "Installere et avgrenset område".IslandBertelsen-metoden: slik legger du perfekte 90-graders vinkler når hjørnene peker innover mot plenen.
Hvis plenkanten inneholder 90-graders vinkler som vender innover mot plenen, bruker du bertelsenlinjalen (fig. 8) til å legge kabelen slik at Landroid-klipperen svinger perfekt rundt hjørnene (og fjerner risikoen for at Landroid-klipperen treffer en hindring på kanten av plenen mens den svinger).

BertelsenFullfør kretsen
Når du har lagt kabelen rundt kanten av plenen, avslutter du kretsen ved ladeplaten.
• Før kabelen gjennom føringen i platen og opp til klemmen, avhengig av hvilken modell du har (fig.9A-9B).
• Kutt kabelen og avmantle enden med en saks.
• Sett den avmantlede enden inn i den sorte, høyre klemmen.

Close_loopAvsluttende trinn
Nå er du ferdig med den kjedelige delen! Du har kun noen få trinn igjen:
• Koble ladeplaten til et hovednett med vekselstrøm (fig. 10)
• LED-indikatoren lyser grønt for å vise at alt virker som det skal.
• Hvis LED-indikatoren lyser rødt, er dette et tegn på at det er feil på kretsen. Dette kan skyldes at det er brudd på kabelen eller at endene ikke er korrekt festet i klemmene. Les artikkelen Reparasjon av begrensningskabel

• Åpne baksiden av Landroid-klipperen og sett inn PowerShare-batteriet i det aktuelle sporet til du hører et klikk (fig.11) (kun for modellene 2019: WR130E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147E, WR153E og WR155E).

Insert_batterySett Landroid-klipperen på lading og sørg for at den har god kontakt med ladepunktene på ladeplaten. LED-indikatoren lyser rødt under ladingen.

La klipperen stå på lading en stund. Mens den står på lading kan du finne ut mer om hvordan du kobler Landroid-klipperen til Wi-Fi-nettverket.

Koblingsklemmer for begrensningskabelen

Landroid-boksen inneholder to små, vanntette koblingsklemmer for begrensningskabelen. Disse er nyttige i følgende tilfeller:
• Når du har ekstra stor plen, slik at du trenger ekstra begrensningskabel for å rekke helt rundt. Kabelen må ikke overskride 350 m, dette er maksimumslengden for omkretsen til begrensningskabelen.
• Når du må reparere eventuelle skader på kabelen.
• Hvis du legger om hagen en gang i fremtiden, slik at du må endre plasseringen av begrensningskabelen.

Du finner mer informasjon om bruken av koblingsklemmene under Reparasjon av begrensningskabel.

 

Artikkelserie: