”Gräsklipparen har fastnat!”-fel

Guide för att lösa felmeddelandet "Gräsklipparen har fastnat!"

Först av allt ska felet ”Gräsklipparen
har fastnat!” återställas.

- Genom att trycka på knappen ”0” om du har en av följande Landroid-modeller: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1 och WG758E.

- Genom att trycka på knappen ”Start” för alla övriga Landroid-modeller.

Om felet kvarstår, fortsätt enligt nedan beroende på vilken Landroid-modell du har.

 • Landroid-modeller WR130E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147E, WR153E, WR155E, WR140 och WR150.
  Om felmeddelandet fortfarande visas ska du slå från Landroid och vända den upp och ned. Kontrollera om det finns något som hindrar hjulen från att rotera. Ta bort eventuella hinder, ställ Landroid upprätt och slå till den. Om felmeddelandet fortfarande kvarstår ska du kontakta kundtjänst så att våra tekniker kan ta hand om problemet.

 • Landroid-modeller WG790E, WG791E, WG794E, WG796E, WG757E, WG796E.1, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1 och WG758E. Rengör öppningen mellan robotens flytande kåpa och huvudstomme noggrant. Se till att ta bort allt skräp, gräsklipp och smuts som kan ha ansamlats där. Om problemet kvarstår kan den flytande kåpan fastna. Försök att frigöra den genom att skaka roboten (inte för lätt och inte heller för hårt).
  Se videon.

I händelse av att problemet kvarstår även efter att du har provat dessa lösningar ska du följa denna länk https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och göra en felanmälan med hjälp av formuläret.

 • Landroid-modeller WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S och WR096S.
  Rikta din uppmärksamhet mot framhjulet. Det kan ha fastnat eller blockerats. Rengör hjulet noggrant med en borste och säkerställ att det kan både rotera och svänga fritt.
  Se videon.

I händelse av att problemet kvarstår även efter att du har provat dessa lösningar ska du följa denna länk https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och göra en felanmälan med hjälp av formuläret.