Chyba „Mower trapped“

Výuková lekce, jak vyřešit chybové hlášení „mower trapped“

Především resetujte chybu „mower trapped“:

- stiskem tlačítka „0“, jestliže vlastníte některý z následujících modelů Landroid: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG758E.

- stiskem tlačítka „START“u všech dalších modelů Landroid

Jestliže chyba přetrvává, pokračujte – v závislosti na vlastněném modelu Landroid – jak je uvedeno níže.

 • Modely Landroid WR130E, WR141E WR142E, WR143E, WR147E, WR153E, WR155E, WR140, WR150

  Jestliže chyba stále přetrvává, vypněte napájení, otočte Landroid hlavou dolů. Zkontrolujte, zda něco nebrání v otáčení kol. Odstraňte všechny překážky, otočte Landroid vzpřímeně, zapněte napájení. Pokud chybové hlášení stále přetrvává, měli byste kontaktovat podporu, aby se o záležitost postaral technik

 • Modely Landroid WG790E, WG791E, WG794E, WG796E, WG757E, WG796E.1, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG758E

  Pečlivě vyčistěte mezeru mezi plovoucím krytem a hlavním tělesem robotu. Nezapomeňte odstranit nečistoty, odřezky trávy a špínu, které se zde mohly nahromadit. Jestliže problém přetrvává, plovoucí kryt může být zaseknutý. Zkuste je odblokovat tak, že robotem zatřesete (ne moc jemně, ale ani ne moc silně).

  Podívejte se na video.

   

 • Jestliže problém přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení, měli byste použít tento odkaz https://account.worxlandroid.com/, s jehož pomocí přistupte k vašemu profilu a otevřete tiket pomocí formuláře.

 • Modely Landroid WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S.

  Věnujte svou pozornost přednímu kolu: může být zaseknuté nebo zablokované. Měli byste je pečlivě vyčistit kartáčem a dbejte, aby se ve všech směrech volně otáčelo.

  Podívejte se na video.

   

  Jestliže problém přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení, měli byste použít tento odkaz https://account.worxlandroid.com/, s jehož pomocí přistupte k vašemu profilu a otevřete tiket pomocí formuláře.