Funkcja Cut-to-Edge i wykaszanie na granicach obszarów

Robot Landroid wykasza na granicach

W automatycznych kosiarkach wykaszanie na granicach obszarów od zawsze sprawia problem. W maszynie Landroid rozwiązano go na dwa nieco inne sposoby, zależnie od modelu.

Funkcja Cut-to-Edge

W kosiarkach Landroid z lat 2019–2020, modele WR142E, WR143E, WR153E, WR155E, WR140, WR150, WR141E i WR147E, wprowadzono funkcję Cut-to-Edge. Jej newralgicznym elementem jest asymetryczna lokalizacja tarczy obrotowej z ostrzami, która umożliwia precyzyjne koszenie maksymalnie blisko granicy obszaru lub ściany. W ten sposób pomaga ograniczyć ilość i częstotliwość ręcznego przycinania wzdłuż brzegów.

Ponadto kosiarka Landroid ma pod spodem osłonę zabezpieczającą, która zapobiega stykaniu się przedmiotów z wirującymi ostrzami oraz obrażeniom ciała.

W pozostałych modelach mechanizm wykaszania na granicach obszarów jest podobny, a różnica polega na użyciu standardowej (nie asymetrycznej) lokalizacji tarczy obrotowej z ostrzami, która ogranicza konieczność ręcznego przycinania na brzegach.

 

Jak to działa

Kosiarka Landroid ma fabrycznie zaprogramowane koszenie trawy po obwodzie trawnika dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki lub wtorki i piątki, zależnie od czasu trwania koszenia.

Wykaszanie na granicach odbywa się przed zaprogramowaną sesją koszenia, a jeżeli w trakcie pracy robot za mocno się rozładuje, wróci do stacji ładującej. Po naładowaniu robot zacznie pracować zgodnie z ustawieniami sesji koszenia.

Należy obejrzeć film

Należy pamiętać, że w razie występowania wysp na koszonym terenie funkcja Cut-to-Edge nie będzie wykaszać ich brzegów. Więcej informacji zawiera artykuł Sposób konfiguracji wyspy.

 

Zmiana ustawień 

Sposób konfigurowania funkcji Cut-To-Edge różni się w zależności od modelu kosiarki Landroid:

 • Landroid M i L z lat 2019–2020
  WR142E, WR143E, WR153E, WR155E, WR140, WR150.
  To fabryczne ustawienie można zmienić na smartfonie lub panelu sterowania w menu „Work time > Customise Work time”.
  Procedura ustawiania w panelu sterowania przebiega następująco:
  1. Przyciskiem D wejść do menu, ponownie za pomocą przycisku D zaznaczyć „ikonę zegara”, a następnie potwierdzić przyciskiem OK.
  2. Za pomocą strzałek w górę ↑ i w dół ↓ wybrać polecenie „Customise work area”, a następnie potwierdzić naciśnięciem przycisku OK.
  3. Wybrać dzień i nacisnąć przycisk OK, a następnie przyciskiem D przejść do opcji „Border cut”.
  4. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do opcji wyboru YES lub NO, a następnie przyciskiem C przełączać między tymi opcjami. Wybór trzeba koniecznie potwierdzić przyciskiem OK.
  Domyślne ustawienia można zmienić również w aplikacji:
  1. Wejść do menu aplikacji.
  2. Wybrać kolejno opcje „Schedule” i „Manual Schedule”.
  3. Zaznaczyć dzień, a następnie włączyć (lub wyłączyć) opcję „border cut”.
  • Landroid S, M500 i L1000 z lat 2019–2020
   WR130E, WR141E, WR147E
   Domyślne ustawienia można zmienić tylko w aplikacji:
   1. Wejść do menu aplikacji.
   2. Wybrać kolejno opcje „Schedule” i „Manual Schedule”.
   3. Zaznaczyć dzień, a następnie włączyć (lub wyłączyć) opcję „Border cut”.
   • Landroid M i L z lat 2016–2018
    WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111E, WR112E, WR113E.
    To fabryczne ustawienie można zmienić na smartfonie lub panelu sterowania w menu „Work time > Customise Work time”.
    Aby można było konfigurować za pomocą panelu sterowania, należy najpierw uaktualnić oprogramowanie do wersji 5.20 lub nowszej.
    WSKAZÓWKA: należy zwrócić uwagę, że oprogramowanie w wersjach 5.xx współpracuje tylko z aplikacją Worx Landroid, tzn. nie obsługuje aplikacji Worx Legacy.
    Następnie wykonać poniższe czynności:
    1. Naciśnięciem przycisku OK wejść do menu, przyciskiem strzałki w dół ↓ przejść do „ikony zegara”, a następnie w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk OK.
    2. Za pomocą strzałki w dół ↓ wybrać polecenie „Enable border cut”, a następnie potwierdzić naciśnięciem przycisku OK.
    3. Za pomocą strzałek w górę ↑ i w dół ↓ wybrać dzień, a następnie potwierdzić przyciskiem OK.
    4. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do opcji wyboru YES lub NO, a następnie przyciskami strzałek przełączać między tymi opcjami. Potwierdzić naciśnięciem przycisku OK.
    5. Nacisnąć przycisk „strzałki wstecz”, aby wrócić do listy dni.

    W modelu z modułem łączności Wi-Fi domyślne ustawienia można zmienić również w aplikacji:
    1. Wejść do menu aplikacji.
    2. Wybrać kolejno opcje „Schedule” i „Manual Schedule”.
    3. Zaznaczyć dzień, a następnie włączyć (lub wyłączyć) opcję „edge cut”.
    • Landroid S z lat 2017–2018
     WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI.
     To fabryczne ustawienie można zmienić na smartfonie lub w aplikacji:
     1. Wejść do menu aplikacji.
     2. Wybrać kolejno opcje „Schedule” i „Manual Schedule”.
     3. Zaznaczyć dzień, a następnie włączyć (lub wyłączyć) opcję „edge cut”.
     • Podstawowe modele wariantu Landroid S
      WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S.
      nie pozwalają na modyfikowanie ustawienia wykaszania na brzegach obszarów.
     • Landroid M i L z lat 2015 
      WG790E, WG791E, WG792E, WG793E, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E, WG797E. 
      nie pozwalają na modyfikowanie ustawienia wykaszania na brzegach obszarów.