Cut-to-Edge kantstyring

Landroid klipper kanterne

Kantstyring på robotplæneklippere har altid været et problem. Landroid løste det på to lidt forskellige måder afhængigt af modellerne.

Cut-to-Edge-funktion

På Landroid-modeller WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E,  er Cut-to-Edge-funktionen blevet implementeret: Den består af en ucentreret knivdisk til at give et rent snit med den smalleste afstand til afgrænsningen eller muren.

Det hjælper med at minimere mængden og hyppigheden af manuel trimning langs afgrænsningen.

Landroid er desuden designet med en beskyttelsesafdækning nedenunder, der forhindrer genstande i at røre ved de roterende knive og blive beskadiget.

Under alle omstændigheder, også på tidligere modeller, styres kantklipningen som beskrevet nedenfor, men med standard knivdisken (ikke ucentreret), hvilket alligevel giver en reduktion af kantens trimningsbehov.

Hvordan det fungerer

Landroid er forprogrammeret til at klippe græsset langs omkredsen af din græsplæne to gange om ugen. Mandag og fredag eller tirsdag og fredag afhængigt af klippetid.

Kantklip udføres inden det daglige program. Hvis Landroid er blevet afladet for meget, vil den, når den returnere til ladestationen, lade op inden den fortsætter sit daglige program. 

Bemærk, at hvis du har øer, vil Cut-to-Edge ikke klipper deres kanter. Se Sådan opsættes en ø for mere information.

Du kan indstille Cut-To-Edge forskelligt afhængigt af din Landroid-model ved at følge instruktionen herunder

 • Landroid M, L LCD-display uden drejeknap
  WR140, WR140E, WR142E, WR143E, WR150, WR153E, WR155, WR155E
  Hvis du vil ændre denne forudindstilling, kan du ændre den via din smartphone eller ved at bruge kontrolpanelet i „Arbejdstid - Tilpas arbejdstid”-menuerne.
  For at indstille via kontrolpanel skal du gøre som beskrevet nedenfor:
  1. Gå ind i menuen med D-tasten, gå til „ur-ikon” med D-tasten, og tryk på OK for at bekræfte det.
  2. Brug pilene ↑ op og ↓ ned for at vælge „Tilpas arbejdstid”, og tryk på OK for at bekræfte det.
  3. Vælg dagen ved at trykke på OK og gå til „Grænsesnit” ved at trykke på D-tasten.
  4. Vælg „JA eller NEJ” ved at trykke på OK og brug C-tasten til at skifte fra Ja til Nej afhængigt af dine behov. Husk at bekræfte dit valg med OK-tasten.
  Du kan også ændre standardindstillingerne via appen:
  1. Gå ind i appmenuen
  2. Gå til „Planlæg”, derefter til „Planlæg manuelt”
  3. Vælg dagen og aktivér (eller deaktivér) „Kantrutine”
 • Landroid M, L LCD-display med drejeknap 
  WR147, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR165, WR165E, WR166E, WR167E
  Hvis du ønsker at ændre denne forudindstilling, kan du gøre det via din smartphone eller ved hjælp af kontrolpanelet i menuerne “Working time-Customise Work time”
  For at indstille via kontrolpanelet skal du gøre som nedenfor:
  1. Gå ind i menuen ved at dreje på knappen, vælg "ur-ikonet", og tryk på knappen for at bekræfte.
  2. Vælg "Customise work time" ved at dreje knappen, og tryk derefter på den for at bekræfte.
  3. Vælg dag ved at dreje knappen, og bekræft ved at trykke på den. 
  4. Gå til "Border cut" ved at dreje på knappen, vælg YES eller NO ved at dreje på knappen, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
  Du kan også ændre standardindstillingerne via appen:
  1. Gå ind i app-menuen
  2. Gå til "Schedule" og derefter til "Manual Schedule".
  3. Vælg dagen, og aktiver (eller deaktiver) "border cut".
 • Landroid S, M, L LED-display
  WR130E, WR139E, WR141E, WR147E, WR184E
  Du kan kun ændre standardindstillingerne via appen:
  1. Gå ind i appmenuen
  2. Gå til „Planlæg”, derefter til „Planlæg manuelt”
  3. Vælg dagen og aktivér (eller deaktivér) „Kantrutine”
 • Landroid M, L 2016-2018
  WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI, WR113MI
  Hvis du vil ændre denne forudindstilling, kan du ændre den via din smartphone eller ved at bruge kontrolpanelet i „Arbejdstid - Tilpas arbejdstid”-menuerne.
  For at indstille via kontrolpanelet skal du først opgradere firmwareversionen til 5.20 eller nyere.
  TIP: Husk, at alle 5.xx-firmwareversioner kun fungerer med Worx Landroid-appen og ikke med Worx Legacy-appen.
  Gør derefter som beskrevet nedenfor:
  1. Gå ind i menuen med OK-tasten, gå til „ur-ikon” med pil ned-tasten ↓, og tryk på OK for at bekræfte det.
  2. Brug pil ned-tasten ↓ til at vælge „Aktivér Grænsesnit” og tryk på OK for at bekræfte det.
  3. Vælg dagen ved at trykke på pilene ↑ op og ↓ ned og tryk derefter på OK for at bekræfte den.
  4. Tryk på OK for at aktivere „indstilling JA eller NEJ”, skift derefter fra JA eller NEJ ved hjælp af piletasten afhængigt af dine behov. Tryk derefter på OK for at bekræfte. 
  5. Tryk på tasten „pil tilbage” for at vende tilbage til dagslisten. 

  Du kan også ændre standardindstillingerne via appen, hvis du har en Wi-Fi-model:
  1. Gå ind i appmenuen
  2. Gå til „Planlæg”, derefter til „Planlæg manuelt”
  3. Vælg dagen og aktivér (eller deaktivér) „Kantrutine”
 • Landroid S 2017/2018
  WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI
  Hvis du vil ændre denne forudindstilling, kan du ændre den via din smartphone gennem appen:
  1. Gå ind i appmenuen
  2. Gå til „Planlæg”, derefter til „Planlæg manuelt”
  3. Vælg dagen og aktivér (eller deaktivér) „Kantrutine”
 • Landroid S basic
  WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S
  kan ikke ændre indstillingen for kantklipning.
 • Landroid M, L 2015
  WG790E, WG791E, WG792E, WG793E, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E, WG797E
  kan ikke ændre indstillingen for kantklipning.