Cut-to-Edge och hantering av kanter

Landroid klipper kanterna

Hantering av kanter har alltid varit ett problem med robotgräsklippare. Landroid har löst detta på två lite olika sätt beroende på modellerna.

 

Cut-to-Edge-funktion

På Landroid-modellerna 2019 WR142E, WR143E, WR147E, WR153E, WR155E, WR140, WR150 och WR141E har Kantklippning-funktionen implementerats. Den består i en utformning där knivdisken är excentriskt placerad för att erbjuda ett rent klipp på ett minimalt avstånd från begränsningskabeln eller väggen.

Detta hjälper till med att minska mängden och frekvensen av manuell trimning utmed gränsen.

Dessutom är Landroid utformad med ett skyddshölje undertill som förebygger att föremål rör vid de roterande knivarna och olyckor.

Även på tidigare modeller hanteras kantklippningen enligt beskrivningen nedan men med standardknivdisk (centrerad) vilket ändå erbjuder ett mindre behov av manuell trimning av kanterna.

 

Hur det fungerar

Landroid är förprogrammerad för att klippa gräset längs med gräsmattans omkrets två gånger i veckan. Måndag och fredag eller tisdag och fredag beroende på klippningstiden.

Hanteringen av kanterna sker före den programmerade klippcykeln. Under denna klippcykel laddas Landroid ut mycket och den kommer att återvända till laddningsbasen. När uppladdningen är klar kommer Landroid att fungera enligt den inställda klippcykeln.

Tänk på att om du har öar på gräsmattan kommer Kantklippning-funktionen inte att klippa öarnas kanter. Vänligen se Hur ställa in en ö för mer information.

Du kan ställa in Kantklippning-funktionen på olika sätt beroende på din Landroid-modell enligt instruktionerna nedan.

 • Landroid M, L 2019/2020
  WR142E, WR143E, WR153E, WR155E, WR140 och WR150.
  Om du vill ändra förinställningen kan du ändra den med din smarttelefon eller genom att använda kontrollpanelen i menyerna ”Arbetstid - Anpassa arbetstid”.
  För att ställa in med kontrollpanelen ska du göra följande:
  1. Öppna menyn med knappen D, gå till klockikonen med knappen D och tryck på OK för att bekräfta.
  2. Använd ↑ upp- och ↓ nedpilarna för att välja ”Anpassa arbetstid” och tryck på OK för att bekräfta.
  3. Välj dag genom att trycka på OK och gå till ”Kantklippning” genom att trycka på knappen D.
  4. Välj YES eller NO genom att trycka på OK. Använd knappen C för att växla mellan YES och NO beroende på dina behov. Kom ihåg att du måste bekräfta dina val med knappen OK.

  Du kan även ändra standardinställningarna med appen:
  1. Öppna appens meny.
  2. Gå till ”Schema” och sedan till ”Manuellt Schema”.
  3. Välj dag och aktivera (eller inaktivera) ”Kantrutin”.

  Landroid S, M500, L1000 2019/2020
  WR130E, WR141E och WR147E.
  Du kan endast ändra standardinställningarna med appen:
  1. Öppna appens meny.
  2. Gå till ”Schema” och sedan till ”Manuellt Schema”.
  3. Välj dag och aktivera (eller inaktivera) ”Kantrutin”.

 • Landroid M, L 2016-2018
  WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111E, WR112E och WR113E.
  Om du vill ändra förinställningen kan du ändra den med din smarttelefon eller genom att använda kontrollpanelen i menyerna ”Arbetstid - Anpassa arbetstid”.
  För att ställa in med kontrollpanelen måste du först uppdatera programvaruversionen till 5.20 eller senare.
  TIPS: Kom ihåg att alla programvaruversioner 5.xx endast fungerar med Worx Landroid-appen och inte med Worx Legacy-appen.
  Gör sedan följande:
  1. Öppna menyn med knappen OK, gå till klockikonen med ↓ nedpilen och tryck på OK för att bekräfta.
  2. Använd ↓ nedpilen för att välja ”Aktivera Kantklippning” och tryck på OK för att bekräfta.
  3. Välj dag genom att trycka på ↑ upp- och ↓ nedpilarna. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
  4. Tryck på OK för att aktivera YES eller NO. Använd pilknapparna för att växla mellan YES och NO beroende på dina behov. Tryck sedan på OK för att bekräfta. 
  5. Tryck på ”tillbakapilen” för att gå tillbaka till daglistan. 

  Du kan även ändra standardinställningarna med appen om du har en Wi-Fi-modell:
  1. Öppna appens meny.
  2. Gå till ”Schema” och sedan till ”Manuellt Schema”.
  3. Välj dag och aktivera (eller inaktivera) ”Kantrutin”.

 • Landroid S 2017/2018
  WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1 och WR115MI.
  Om du vill ändra denna förinställning kan du göra det med din smarttelefon eller via appen:
  1. Öppna appens meny.
  2. Gå till ”Schema” och sedan till ”Manuellt Schema”.
  3. Välj dag och aktivera (eller inaktivera) ”Kantrutin”.

 • Landroid S basic
  WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S och WR096S.
  Det går inte att ändra inställningen för kantklippning.

 • Landroid M, L 2015
  WG790E, WG791E, WG792E, WG793E, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E och WG797E. 
  Det går inte att ändra inställningen för kantklippning.