Landroid-klipperens låsefunksjon

Denne veiledningen viser hvordan låsefunksjonen virker

"Lås"-funksjonen låser Landroid-klipperen dersom den blir stjålet.

Låsefunksjonen

Låsefunksjonen aktiveres i hovedmenyen i appen.

Lock-1

Så snart funksjonen er aktivert, utløses den hvis Landroid-klipperen ikke kommuniserer med Wi-Fi-nettverket i løpet av 72 timer. Robotklipperen låses og vil ikke lenger fungere.

Hvis Landroid-klipperen låses ved et uhell (hvis det for eksempel blir strømbrudd eller ruteren kobles fra), låser du den opp igjen ved å koble til Wi-Fi-nettverket igjen så snart det er oppe.

Opplåsing

Vær oppmerksom på at denne funksjonen er aktivert for følgende modeller: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E,  WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E

I noen tilfeller kan Landroid-klipperen din låse seg ved et uhell (hvis det for eksempel blir strømbrudd eller ruteren kobles fra).

Følg disse trinnene for å låse opp klipperen.

Bekreft at Wi-Fi-nettverket er oppe. Plasser robotklipperen innen rekkevidde av Wi-Fi-nettverket og dobbeltsjekk at den er tilkoblet nettverket. Etter 10–15 minutter låser robotklipperen seg opp og fortsetter driften i henhold til klippeplanen.

Noen ganger kan det oppstå problemer.

Hvis robotklipperen ikke låser seg opp, må du logge på kontoen din på https://account.worxlandroid.com/login

Skriv inn brukernavn og passord, logg på og rull ned til bunnen av siden.

Du har tre alternativer.

unlock

Klikk på «Download» (last ned) i «Unlock »-boksen (opplåsingsboksen) i midten.

Du blir bedt om å laste ned en fil.

Kopier denne filen, og sørg for at den lagres med filnavnet «reqProvisioningUsb.json» på en tom minnepinne som er formatert med FAT32-filsystemet. Pass på at du ikke endrer filnavnet.

Slå på Landroid-klipperen og sett inn minnepinnen slik at klipperen kan lese filen og låse seg opp.

Neste gang du slår på klipperen, er den opplåst og vil ha standard PIN-kode.

Spesielle tilfeller

I følgende tilfeller må du justere klipperen.

Nye nettverksenheter

Hvis du skal skifte ut nettverksutstyret ditt (ruter, nettverkssone) eller nettverksleverandøren din, gjør du følgende.
Gi det nye nettverket samme navn (SSID) som det gamle og velg samme passord som før. På denne måten kan Landroid-klipperen gjenkjenne nettverket.
Hvis du ikke kan eller vil endre nettverksinnstillinger, bør du deaktivere "Lås"-funksjonen. Hvis du ikke bruker samme nettverksnavn og -passord, kan ikke klipperen koble seg til Wi-Fi-nettverket. Dermed låses den etter det angitt tidsrommet og du kan ikke lenger låse den opp. Hvis dette skjer, må du sende inn en støtteforespørsel til kundeservice.

Vinterlagring av Landroid-klipperen

Du bør også deaktivere "Lås"-funksjonen dersom du skal sette bort Landroid-klipperen for vinteren. Robotklipperen låses dersom den ikke kan koble seg til nettverket. Hvis du endrer SSID eller passord i løpet av vinteren og låsefunksjonen er aktivert, kan du ikke låse den opp når du vil sette den i drift igjen.