Hoe gaat u om met het routine-onderhoud van de Landroid?

Uw Landroid zal met minimaal onderhoud probleemloos functioneren, seizoen in, seizoen uit

Uw Landroid werkt hard en moet zo nu en dan schoongemaakt en gecontroleerd worden. Dit deel van onze gids helpt u om de Landroid goed in vorm te houden zodat hij jaren zonder problemen mee kan gaan. Hier wordt beschreven hoe u de Landroid moet verzorgen:

HOUD HEM SCHERP

Landroid maait gras niet als andere maaiers. Zijn maaibladen zijn vlijmscherp aan 2 kanten en draaien in beide richtingen, voor een maximale maaicapaciteit.
• De mesdraaischijf draait afwisselend met de klok mee en tegen de klok in, om beide snijkanten te gebruiken en de messen zo min mogelijk te hoeven vervangen
• Elk maaimes gaat tot 2 maanden mee als hij geprogrammeerd is om iedere dag te maaien
• Controleer altijd de messen om te zien of ze afgesplinterd of beschadigd zijn, en vervang ze als dat het geval is
• Als de maaimessen bot en versleten zijn geworden, moeten ze worden vervangen door de reservemessen die bij uw Landroid zijn geleverd.
Reservemessen zijn ook verkrijgbaar bij de Landroid-dealer in uw buurt.
WAARSCHUWING! Alvorens de messen te reinigen, aan te passen of te vervangen, moet u uw Landroid UIT zetten en de accu weghalen. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

De messen vervangen

Bekijk de video of volg onderstaande stappen.

1. Verwijder de accu

2. Keer de Landroid voorzichtig ondersteboven

3. Neem de schroeven uit de messen met een schroevendraaier

4. Schroef de nieuwe messen stevig vast 

5. Plaats de accu terug 

Zorg ervoor dat u ALLE messen vervangt wanneer u nieuwe messen monteert.
Gebruik altijd nieuwe schroeven om messen te monteren. Het is belangrijk om te zorgen dat de messen goed vastzitten en dat de mesdraaischijf in balans is. Ernstig letsel kan het gevolg zijn als er geen nieuwe schroeven worden gebruikt
Let op: Nadat het mes is vastgeschroefd aan de maaischijf, moet u nagaan of het mes vrij kan draaien.

HOUD HEM SCHOON

Uw Landroid moet regelmatig worden schoongemaakt. Dit helpt om hem in goede conditie te houden, vooral als vuil, rommel en opgehoopt gras van dagelijks maaien worden verwijderd. Schakel de Landroid vóór reiniging uit. Verwijder de accu voor extra veiligheid.

WAARSCHUWING! Gebruik GEEN slang of hogedrukreiniger en laat uw Landroid op geen andere manier in aanraking komen met stromend water. Water onder hoge druk kan door de afdichtingen dringen en is schadelijk voor elektrische en mechanische onderdelen.

Reiniging van het bovenste deel
• Maak hem schoon met een spuitfles met water. Gebruik geen oplosmiddelen of polishers
• Gebruik een borstel of een schone doek om afgezet vuil te verwijderen

Reiniging van de onderkant
• Keer de Landroid ondersteboven
• Verwijder vuil en afgemaaid gras met een borstel
• Zorg beslist dat u de messen niet met uw handen aanraakt. Draag beschermende handschoenen
• Maak de messchijf, het chassis en de voorwiel(en) grondig schoon met een zachte borstel of vochtige doek
• Draai de messchijf om na te gaan of hij ongehinderd kan draaien. Verwijder eventuele belemmeringen. Verwijder eventueel aanwezige rommel zodat dit geen barsten veroorzaakt in de maaischijf. Zelf de kleinste barsten tasten de maaiprestaties aan
• Ga na of de messen ongehinderd om de bevestigingsschroeven draaien. Verwijder eventuele belemmeringen

Reiniging van de aandrijfwielen
• Verwijder modder van de wielen met een borstel, om een goede grip van het profiel te verzekere

Reiniging van de oplaadcontacten
• Maak de contactpennen op de oplaadbasis en de oplaadstrips op de Landroid schoon met een doek
• Verwijder regelmatig gemaaid gras of rommel dat zich verzameld heeft rondom de contactpennen en de oplaadstrips, om te verzekeren dat Landroid telkens met succes wordt opgeladen

 

U bent mogelijk geïnteresseerd in: