Miten huolehtia Landroidin rutiinihuollosta?

Hyvin vähäisellä perushuollolla Landroid toimii vaivattomasti, kesäkaudesta toiseen

Landroid työskentelee jatkuvasti ja sen vuoksi se on puhdistettava ajoittain. Tämä oppaan osa auttaa sinua pitämään Landroidin hyvässä kunnossa, jotta se kestää vuosikausia ilman ongelmia. Seuraavassa Landroidin kunnossapito-ohjeet:

PIDÄ SE TERÄVÄNÄ

Landroid ei leikkaa ruohoa kuten muut ruohonleikkurit. Sen leikkuuterissä on 2 veitsenterävää reunaa ja ne pyörivät molempiin suuntiin parhaan mahdollisen leikkuukyvyn aikaansaamiseksi.
• Terän pyörityslevy pyörii myötäpäivään ja vastapäivään satunnaisesti, jotta käytetään molempia leikkaavia reunoja ja minimoidaan terien vaihtotarve
• Leikkuuterä kestää jopa 2 kuukautta, kun ruohonleikkaus on ohjelmoitu päivittäiseksi
• Tarkasta aina ovatko terät kolhiintuneet tai vahingoittuneet ja vaihda ne tarvittaessa
• Kun leikkuuterät ovat tylsyneet ja kuluneet loppuun, ne on vaihdettava käyttäen Landroidin mukana toimitettuja varateriä.
Varateriä on saatavilla myös Landroidin jälleenmyyjältä.
VAROITUS! Ennen terien puhdistusta, säätöä tai vaihtamista, kytke Landroid POIS PÄÄLTÄ ja poista akku. Käytä aina suojakäsineitä.

Terien vaihtaminen

Katso video tai noudata seuraavia ohjeita.

 

  1. Poista akku
  2. Käännä Landroid varovasti ylösalaisin
  3. Poista terien ruuvit ruuvitaltalla
  4. Kiinnitä tukevasti uudet terät 
  5. Aseta akku takaisin 

Uusia ruuveja kiinnitettäessä varmista, että vaihdat KAIKKI terät.
Käytä aina uusia ruuveja teriä kiinnitettäessä. Tämä on tärkeää, jotta terä ei irtoa ja jotta tasapainotetaan terän pyörityslevy. Muiden kuin uusien ruuvien käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja
Huomio: Kun terä on kiinnitetty ruuveilla terälevyyn, varmista, että terä voi pyöriä vapaasti.

 

PIDÄ SE PUHTAANA

Landroid on puhdistettava säännöllisesti. Tämä auttaa pitämään sen hyvässä kunnossa, muista erityisesti poistaa päivittäisestä työskentelystä kerääntynyt lika, jäännökset ja ruoho. Kytke Landroid pois päältä ennen sen puhdistamista. Lisää turvallisuutta poistamalla akku.

VAROITUS! ÄLÄ KÄYTÄ letkua, korkeapainepesuria tai muuten kaada juoksevaa vettä Landroidin päälle. Korkeapaineinen vesi voi päästä tiivisteiden lävitse ja vahingoittaa elektronisia ja mekaanisia osia.


Ylärungon puhdistus
• Puhdista vettä sisältävällä suihkepullolla. Älä käytä liuottimia tai kiillotusaineita
• Poista kerääntynyt lika harjalla tai puhtaalla liinalla


Alaosan puhdistus
• Käännä Landroid ylösalaisin
• Poista jäännökset ja ruohonpätkät harjalla
• Varo etteivät kätesi joudu kosketuksiin terien kanssa. Käytä suojakäsineitä
• Puhdista terälevy, runko ja etupyörä(t) huolellisesti pehmeällä harjalla tai kostealla rätillä
• Käännä terälevyä tarkistaaksesi sen vapaa pyöriminen. Poista kaikki mahdolliset esteet. Poista mahdolliset jäännökset niin, etteivät ne aiheuta halkeamia terälevyyn. Jopa pienenpieni halkeama vaikuttaa leikkuutulokseen
• Tarkasta, että terät pyörivät vapaasti kiinnitysruuvien ympärillä. Poista kaikki mahdolliset esteet


Vetävien pyörien puhdistus
• Poista muta pyöristä harjalla, jotta taataan pinnan hyvä pito

 

Latauskoskettimien puhdistus
• Puhdista latausalustassa olevat kosketinnastat ja Landroidissa olevat latausliuskat liinalla
• Poista säännöllisin väliajoin ruohonpätkät tai jäännökset kosketinnastoista ja latausliuskoista varmistaen näin, että Landroid ladataan onnistuneesti joka kerta

 

Sinua ehkä kiinnostaa seuraava: