Sådan opdateres Landroid-firmware

Denne vedligeholdelsesartikel hjælper dig med altid at holde din Landroid-firmware opdateret

Landroid forbedrer sig altid, og nye softwareversioner stilles gratis til rådighed.
Hold altid Landroid-softwaren opdateret for at få mest muligt ud af din maskine.

Opdateringen kan udføres Over-the-Air, hvis din Landroid er tilsluttet vores sky via: Wi-Fi, ”Find My Landroid” eller RadioLink. Hvis den ikke er tilsluttet, kan det klares via en USB-nøgle.

Ved at holde autoopdateringen aktiveret behøver du ikke at gøre noget for at holde den opdateret, alt gøres automatisk, så snart ny software frigives, og din Landroid er i ladestationen.

Hvordan man ved, hvornår en ny softwareudgivelse er tilgængelig

Når du har registreret din Landroid på vores hjemmeside, kan du kontrollere den nyeste tilgængelige version. Hvis du har forbundet Landroid med appen, kan du kontrollere det i afsnittet „Opdatér”.

Kontrollér, hvilken softwareversion du har

Hvis du bruger Landroid-appen, vises softwareversionen på menuen/enheden.

Hvis du har en Landroid med et LCD-display, vises softwareversionen altid i venstre side af displayet, når du tænder for din Landroid.

FW_LCD_01

Hvis du har en Landroid 2019/2020 med 7-segment display , skal du gøre følgende:

  • Tryk på og hold tænd/sluk-knappen og OK-knappen inde sammen — der lyder et bip.
  • Der vises et nummer på displayet, der angiver versionsnummeret.

FW_Segment_01

Hvis du har en Landroid S 2017/2018, vises softwareversionen kun i appen. (info om menu/enhed)

OTA (Over-the-Air)-opdateringer

Hvis du har autoopdatering deaktiveret, skal du åbne afsnittet „Opdatér” i appen. Hvis ny software er tilgængelig, vil du kunne sende opdateringen til din Landroid. Sørg for, at din Landroid er under Wi-Fi-dækning, når du sender opdateringer.

Manuel opdateringer (via USB)

Afhængig af hvilken Landroid-model du har, bedes du se de følgende vejledninger:

  • Landroid S, M500, L1000 2019/2020 (7-segment display): WR130E, WR141E, WR147E
  • Landroid M, L 2019/2020 (LCD-display): WR142E, WR143E, WR153E, WR155E, WR140, WR150
  • Landroid M, L 2016/2018: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG758E
  • Landroid S 2017/2018: WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI, WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S.