Aktualizowanie oprogramowania kosiarki Landroid

Ten artykuł poświęcony konserwacji pomoże zapewnić aktualność oprogramowania robota Landroid.

Roboty Landroid są cały czas ulepszane, a nowe wersje oprogramowania udostępniamy bezpłatnie.

Posiadanie aktualnego oprogramowania pozwoli w pełni wykorzystać wszystkie możliwości maszyny.

Aktualizację można wykonać bezprzewodowo (w trybie OTA), jeśli kosiarka ma połączenie z chmurą przez sieć Wi-Fi, funkcję Find My Landroid lub funkcję RadioLink. W razie braku połączenia bezprzewodowego można użyć dysku flash USB.

Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji pozwoli uniknąć konieczności naciskania przycisku — nowa wersja będzie instalowana automatycznie, gdy tylko Landroid trafi do stacji ładującej.

Jak się dowiedzieć o dostępności nowej wersji oprogramowania

Kiedy użytkownik zarejestruje swoją kosiarkę Landroid, w internetowym panelu konta można sprawdzić najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Po sparowaniu kosiarki z aplikacją informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania można sprawdzać w sekcji „Update”.

Sprawdzanie posiadanej wersji oprogramowania

aplikacji Landroid wersja oprogramowania jest wyświetlana w menu Device.

W kosiarce Landroid z wyświetlaczem LCD wersja oprogramowania jest zawsze widoczna z lewej strony ekranu podczas uruchamiania robota.

                                                    FW_LCD_01

kosiarce Landroid z wyświetlaczem LED należy wykonać następujące czynności:

  • nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski zasilania i OK — rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
  • na wyświetlaczu pojawi się liczba wskazująca numer wersji.
                                                   FW_Segment_01

 

W kosiarce Landroid S z lat 2017–2018 wersja oprogramowania jest wyświetlana tylko w aplikacji. (menu/device info (Informacje o urządzeniu))

Aktualizowanie bezprzewodowe (OTA, Over-the-Air)

W razie wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji należy przejść do sekcji „Update” (Aktualizacja) wewnątrz aplikacji. Jeśli widać tam dostępne nowe oprogramowanie, będzie je można wysłać do robota Landroid. Należy zadbać, aby podczas wysyłania aktualizacji kosiarka Landroid znajdowała się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Ręczne aktualizowanie (przez USB)

Zależnie od posiadanego modelu kosiarki Landroid należy skorzystać z następujących samouczków:

  • Landroid S, M, L (wyświetlaczem LED): WR130E, WR139E, WR141E, WR147E, WR184E
  • Landroid M, L(Wyświetlacz LCD, Wyświetlacz LCD z pokrętłem): WR140, WR140E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E
  • Landroid M i L z lat 2016/2018

    WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI, WR113MI

  • Landroid S z lat 2017/2018

    WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S, WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1, WR115MI