Jak položit hraniční drát

Výuková lekce pro důkladné vysvětlení instalace hraničního drátu

Hraniční drát Landroidu vymezuje obvod, kde bude Landroid sekat. 

Instalace

Po upevnění nabíjecí základny (viz Jak správně umístit nabíjecí základnu) můžete pokračovat pokládkou hraničního drátu.

Připojte jeden konec hraničního drátu k nabíjecí základně

• Odstraňte izolaci z konce drátu nůžkami (obr. 1)

• Otevřete plastová dvířka a zastrčte oholený konec od červené svorky základny, v závislosti na modelu (obr. 2A-2B)

• Protáhněte drát vedením v základně podle obrázku 2A-A.

Strip-and-clamp2

Položte hraniční drát kolem trávníku

• Pomocí dodaného měřidla nastavte vzdálenost drátu k okraji

• Jestliže je na okraji trávníku schod nebo štěrk, umístěte drát 26 cm od okraje (obr. 3)

• Není-li tam žádný schod, umístěte drát 10 cm od okraje (obr. 4)

• Jestliže okraj vašeho trávníku navazuje na trávník vašeho souseda a tento trávník je sekán pomocí robotické sekačky, položte drát 1 m od sousedního drátu, aby byly vyloučeny možné interference.

Gauge

Zajistěte drát k zemi pomocí kolíků

• Rozmístěte kolíky přibližně 80 cm od sebe (obr. 5)

• Dbejte, aby se drát vždy těsně dotýkal země (obr. 6)

Secure_wire

Podle potřeba vymezte obvodové ostrůvky

Ochraňte záhony, jezírka, kořeny stromů a další místa tak, že kolem nich povedete hraniční drát (obr. 7).

Další informace jsou na tomto odkazu: Jak vymezit ostrůvek

Island

Bertelsenova metoda: jak vytvořit perfektní 90° úhly s rohy směřujícími k trávníku

Jsou-li 90stupňové rohy, které směřují dovnitř do trávníku, použijte Bertelsenovo pravítko (obr. 8) jako pomůcku pro provádění perfektních zatáček Landroidu (a odstranění rizika, že Landroid narazí na překážku na hranici při vykonávání tohoto manévru).

Bertelsen

Uzavřete smyčku

Když jste hotovi s pokládáním drátu po obvodu trávníku, dorazíte zpátky k nabíjecí základně.

• Protáhněte drát vedením v základně nahoru ke svorce, v závislosti na modelu (obr. 9A-9B)

• Odstřihněte zbývající drát a nůžkami odstraňte izolaci z jeho konce

• Vložte oholený konec do černé svorky vpravo

Close_loop

Závěrečné kroky

Nudná část skončila! Zbývá vykonat jen pár posledních kroků:

• Zapojte nabíjecí základnu do zásuvky střídavého napětí (obr. 10)

• Pokud je všechno v pořádku, LED se rozsvítí zeleně

• Jsou-li ve smyčce problémy, například přerušený drát nebo špatně zasvorkovaný konec drátu, LED se rozsvítí červeně. Pečlivě si projděte článek Jak opravit hraniční drát

• Otevřete zadní část Landroidu a vložte baterii PowerShare do drážky, až zacvakne (obr.11) (jen pro modely 2019/2020/2021: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR165, WR165E, WR167E, WR148E, WR147E, WR147E.1, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E).

Insert_battery

Vložte Landroid do nabíječky a dbejte, aby měl dobrý kontakt se základnou. Při nabíjení bude LED nepřerušovaně červeně svítit.

Nechte Landroid po nějakou dobu nabíjet. Zatímco se nabíjí, může být vhodné pochopit, jak nastavit Wi-Fi spojení pro Landroid

 

Konektory hraničního drátu

Skříň Landroidu obsahuje dva malé, vodotěsné konektory hraničního drátu. Mohou být použity pro následující účely:

• Má-li trávník velmi dlouhý obvod a je potřeba další hraniční drát pro dokončení instalace. Nepřekračujte 350m délku hraničního drátu: to je maximální délka obvodu hraničního drátu

• Pokud dojde k přerušení hraničního drátu a je potřeba jej opravit

• Pokud se v budoucnu rozhodnete předělat svou zahradu a je potřeba změnit původní instalaci hraničního drátu

Viz článek Jak opravit hraniční drát, kde je uvedeno, jak správně použít konektory drátu.

 

Řady článků: