Varningar från Landroid M och L LCD display

Denna guide hjälper dig att hantera varningarna från Landroid-modellerna M och L.

Felmeddelanden

 1. Utanför arbetsområde: Tryck på START för att återställa. Vänligen se avsnitt ”Utanför arbetsområde!”-fel.

 2. Kabel saknas: Tryck på START för att återställa. Vänligen se avsnitt ”kabel saknas!”-fel.

 3. Fel PIN: Vänligen prova igen.

 4. Knivmotor blockerad: Tryck på START för att återställa. Vänligen se avsnitt ”Fel på bladmotor"-fel.

 5. Hjulmotor blockerad: Tryck på START för att återställa. Vänligen se avsnitt ”Fel på hjulmotor"-fel.

 6. Upp och ned: Tryck på START för att återställa. Vänligen se avsnitt "Upp och ned!”-fel.

 7. Gräsklippare har fastnat: Tryck på START för att återställa. Vänligen se avsnitt "Gräsklipparen har fastnat!”-fel.

 8. Gräsklippare upplyft: Tryck på START för att återställa. Vänligen se avsnitt ”Gräsklipparen lyft!”-fel.

 9. Gräsklippare låst: Vänligen se avsnitt Landroids låsfunktion Lock.

 10. Batterispänning för låg: Vänligen ladda batteriet. Slå från Landroid och placera den på laddningsbasen. Därefter visas texten ”Nödladdning” och batteriet börjar laddas upp. Om batterifelet kvarstår är batteriet skadat och måste bytas ut.

 11. Batteritemperatur utanför område: Vänligen vänta. Temperaturen blir för hög (över 55 °C) under laddningen: Placera laddningsbasen i skuggan eller vänta till temperaturen sjunker.

 12. a. Laddningsbasen är inte korrekt placerad (inte på plan mark) så Landroid kan inte hitta laddningsstiften och stannar därmed inte. Kontrollera basens placering.

        b. Landroids batteri laddas ur innan den når laddningsbasen. Begränsningskabelns längd                ska inte överskrida 350 m.

        Kan inte hitta laddningsstation: Tryck på START för att återställa.

Funktionsmeddelanden


  1. Klipper gräs: Landroid klipper gräs enligt klippschemat.

  2. Regnar: Vänligen se avsnitt Hur ställa in regnfördröjning?.

  3. Återvänder hem: Landroid behöver ladda batteriet. På vägen tillbaka till basen stoppas kniven för att spara energi.

  4. Laddar ...: Texten ”Charging” och laddningens procentsats visas.

  5. Ingen arbetstid schemalagd: Landroid är i standby-läge. Vänligen ställ in klippcykler enligt dina behov.

  6. Arbetar ej i dag: Landroid är i standby-läge. Den kommer att starta enligt klippschemat.

  7. Arbete slutfört i dag: Landroid är i standby-läge. Den kommer att starta enligt klippschemat.

  8. Zonsökning: Landroid söker efter området som ska klippas.

  9. Laddning slutförd: Landroid är nu helt uppladdad.

  10. Nödladdning: Landroid laddas i avstängt läge.

  Avsnitt: