”Upp och ned!”-fel

Guide för att lösa felmeddelandet ”Upp och ned!”

Först av allt ska felet ”Upp och ned!” återställas.

- Genom att trycka på knappen ”0” om du har en av följande Landroid-modeller: WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E, WG790E.1, WG791E, WG791E.1, WG792E, WG792E.1, WG793E, WG793E.1, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E, WG796E.1, WG797E, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI och WR113MI.

- Genom att trycka på knappen ”Start” för alla övriga Landroid-modeller.

Du ska övervaka beteendet hos din Landroid.

Om felet uppstår i specifika delar av gräsmattan är det möjligt att roboten kör i branta sluttningar. Om så är fallet, vänligen justera begränsningskabeln korrekt så att Landroid undviker dessa zoner. Vänligen följ installationstipsen i avsnitt ”Hur lägga ut begränsningskabel”.

 

Om så inte är fallet och problemet kvarstår kan du försöka med att återställa lutningssensorerna. Slå från roboten, placera den på en helt plan, hård yta och slå till den igen.

Beroende på vilken modell du har ska du följa instruktionen nedan:

  • Landroid-modeller WG790E, WG791E, WG792E, WG793E och WG794E.
    Du kan återställa lutningssensorerna genom att trycka på knapparna ”2” och ”5”.

  • Landroid-modeller WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S, WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1 och WR115MI.
    Du kan återställa lutningssensorerna genom att hålla knappen ”Home” nedtryckt i tre sekunder.

Om detta inte hjälper, eller om din Landroid-modell inte är en av de ovannämnda ska du gå till följande sida https://account.worxlandroid.com/, logga in på din användarprofil och göra en felanmälan med hjälp av formuläret.