Lysdiodsvarningar på Landroid S 2017/2018

Denna guide hjälper dig att förstå vad lysdiodsvarningarna på Landroid S 2017/2018 handlar om.

WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S, WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1 och WR115MI.

 

Triangeln blinkar med rött sken

1. Blinkar två gånger per cykel.

Landroid är utanför arbetsområdet. Vänligen flytta Landroid så att den befinner sig inom gräsmattans omkrets eller läs avsnittet ”Utanför arbetsområde!”-fel.

2. Blinkar tre gånger per cykel.

Kabel saknas: Vänligen se avsnitt "kabel saknas!”-fel.

3. Blinkar fyra gånger per cykel.

Begränsningskabeln är inte korrekt ansluten till laddningsstationen: Vänligen kasta om kabelns ändar på laddningsstationen.

4. Blinkar fem gånger per cykel.

Robotgräsklipparen hittar inte laddningsstationen: Gräsmattans omkrets är för stor eller för komplex. Landroid når inte laddningsstationen.

5. Lysdioden fortsätter att blinka.

Gräsklipparen är låst: Vänligen se avsnitt Landroids låsfunktion Lock.

 

Triangeln lyser med fast rött sken.

Gräsklipparen har fastnat. Vänligen kontrollera om något blockerar din Landroid (hål, träd o.s.v.).

 

Triangeln blinkar med blått sken

1. Blinkar två gånger per cykel.

Gräsklipparen är upplyft: Vänligen se avsnitt "Gräsklipparen lyft!"-fel.

2. Blinkar tre gånger per cykel.

Gräsklipparen är upp och ned. Vänligen se avsnitt ”Upp och ned!”-fel.

3. Blinkar fyra gånger per cykel.

Det regnar: Vänligen se avsnitt Hur ställa in regnfördröjning?.

 

Triangeln lyser med fast blått sken

Hjulmotorn är blockerad: Vänligen se avsnitt ”Fel på hjulmotor”-fel.
eller knivmotorn är blockerad: Vänligen se avsnitt ”Fel på bladmotor”-fel.

 

Batteriet blinkar med rött sken

Batteriet är överhettat: Följ denna länk https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och gör en felanmälan med hjälp av formuläret.

 

Batteriet blinkar två gånger med rött sken när det laddas

Ett laddningsfel uppstod. Om felet kvarstår ska du följa denna länk https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och göra en felanmälan med hjälp av formuläret.

 

Avsnitt: