Uaktualnianie oprogramowania kosiarek Landroid S z lat 2017–2018

W Worx ustawicznie pracujemy nad kolejnymi ulepszeniami. Dlatego zalecamy użytkownikom, aby zawsze instalowali najnowsze dostępne oprogramowanie, ponieważ pozwoli ono maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanego robota Landroid.

Niektóre funkcje produktu stają się dostępne dopiero po zainstalowaniu najnowszych wersji poprawek lub oprogramowania. Stosowanie najnowszych poprawek i wersji oprogramowania jest gwarancją najlepszej sprawności, bezpieczeństwa i stabilności działania kosiarki.

Ten samouczek dotyczy modeli WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR115MI, WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S i WR096S.

Zalogować się przy użyciu swoich poświadczeń w panelu internetowym konta.

Jeśli kosiarka nie została zarejestrowana w celu przedłużenia gwarancji, najpierw pojawi się monit w tej sprawie.

warrantyextension

Po zarejestrowaniu kosiarki zaznaczyć jej model na liście, a następnie wykonać poniższe czynności:

1) Kliknąć przycisk Download i pobrać do komputera najnowszą dostępną wersję oprogramowania.

landoSdownload

2) Włożyć do komputera dysk flash USB i sformatować w systemie plików FAT32. Najlepiej sprawdzi się dysk o małej pojemności (np. 2, 4 lub 8 GB). 

3) Skopiować plik w istniejącej formie (nie trzeba go rozpakowywać) z komputera na dysk flash USB.

4) Odszukać port USB w robocie. Znajduje się on obok uchwytu, naprzeciw wyłącznika, i jest osłonięty gumową osłoną oznaczoną symbolem USB. 

5) Wyłączyć robota. 

6) Włożyć dysk USB do portu, a następnie włączyć robota.

7) Kontrolka akumulatora zacznie migać. Miganie trójkąta w kolorze niebieskim oznacza, że plik został wczytany. Można teraz bezpiecznie wyjąć dysk flash USB z portu.

8) Rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania. Po kilku mignięciach lampek i sygnałach dźwiękowych powinna zostać tylko lampka akumulatora świecąca w sposób ciągły na zielono, informując w ten sposób o zakończeniu aktualizacji.

Kosiarka Landroid jest gotowa do pracy z nowym oprogramowaniem.