Hvordan henter du ut en loggfil fra Landroid S, M og L med LED skjerm

Denne veiledningen gjelder følgende Landroid-modeller: WR130E, WR139E, WR141E, WR147E, WR184E

Sørg for at du bruker en tom 2/4/8 GB-minnepinne i formatet FAT32 og følg fremgangsmåten under:

1. Slå klipperen PÅ.

2. Sett minnepinnen i USB-porten bak på robotklipperen. Du hører en pipelyd.

3. Når displayet på Landroid-klipperen viser «USB», er nedlastingen fullført.

4. Ta minnepinnen ut av klipperen.

5. På minnepinnen finner du filen LOG_xxxx.htm.