Jak dostat soubor protokolu z Landroidu S, M, L s LED displej

Výuková lekce, jak provést extrakci protokolu pro Landroid S, M, L s LED displej.

Tato výuková lekce se hodí pro následující modely Landroid: WR130E, WR139E,  WR141E, WR147E, WR184E

 

Vždy použijte prázdnou USB jednotku s formátem FAT32 a kapacitou 2/4/8 GB a postupujte v krocích uvedených níže:

1. Zapněte sekačku.

2. Zastrčte USB jednotku v zadní části sekačky – ozve se pípnutí

3. Když se na displeji Landroidu objeví text USB, vytáhněte USB jednotku.

4. Odpojte USB jednotku od sekačky

5. V USB jednotce najdete soubor LOG_xxxx.htm