Jak dostat soubor protokolu z Landroidu S, M500, L1000 2019/2020?

Výuková lekce, jak provést extrakci protokolu pro Landroid S, M500, L1000 2019/2020.

Tato výuková lekce se hodí pro následující modely Landroid: WR130E, WR141E, WR147E

 

Vždy použijte prázdnou USB jednotku s formátem FAT32 a kapacitou 2/4/8 GB a postupujte v krocích uvedených níže:

1. Zapněte sekačku.

2. Zastrčte USB jednotku v zadní části sekačky – ozve se pípnutí

3. Když se na displeji Landroidu objeví text USB, vytáhněte USB jednotku.

4. Odpojte USB jednotku od sekačky

5. V USB jednotce najdete soubor LOG_xxxx.htm