Chyba „Wheel motor fault“

Výuková lekce, jak vyřešit chybové hlášení „Wheel motor fault“

Především resetujte chybu „Wheel motor fault“: 

- stiskem tlačítka „0“, jestliže vlastníte některý z následujících modelů Landroid: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG758E.

- stiskem tlačítka „START“u všech dalších modelů Landroid

Vypněte robot, vyjměte baterii a opatrně otočte Landroid hlavou dolů.

Pečlivě vyčistěte kola kartáčem. Ujistěte se, že kolům nic nebrání v pohybu a odstraňte všechny nečistoty a odřezky trávy kolem os.

 

Jestliže problém přetrvává, je možné, že terén vašeho trávníku je obzvláště nerovný. V takovém případě byste se měli blíže podívat na chování vašeho Landroidu a zkuste zjistit, zda chyba nastává častěji v určitých částech trávníku. Pokud je tomu tak, můžete buď zkusit srovnat trávník, nebo znovu rozmístit hraniční drát, aby se vyhnul obzvláště nerovným plochám.

Pokud by ve všech ostatních případech chyba přetrvávala, měli byste kontaktovat naši podporu, aby se o robot postaral technik.