”Utanför arbetsområde!”-fel

Denna guide hjälper dig att bedöma den möjliga orsaken och förklarar hur du ska åtgärda felet korrekt.

Om Landroid är utanför arbetsområdet

Om Landroid är utanför dess arbetsområde: Slå från strömmen, flytta Landroid så att den är inne i arbetsområdet, slå till strömmen och tryck på startknappen.

 

Om Landroid är inne i arbetsområdet

Om Landroid är inne i sitt arbetsområde, vänligen se avsnitt: "kabel saknas!”-fel.