RadioLink-tillval

RadioLink-tillvalet erbjuder konstant onlineanslutning

Landroids AI använder datormoln och förlitar sig på en bra Wi-Fi-anslutning för automatisk schemaläggning och för Over-The-Air (trådlösa) mjukvaruuppdateringar.

Vanliga privata Wi-Fi-nätverk täcker vanligtvis bara en del av hela trädgården. Istället etablerar RadioLink en radioanslutning med en räckvidd på 1 km från din Wi-Fi-router oavsett väggar och hinder.

Se videon:

Installation

RadioLink levereras i två delar och är en plug and play-anordning.

Anslut sändaren till din router, även om den inte har Wi-Fi, placera mottagaren på din Landroid och den är klar för användning. Parkopplingsprocesser, inmatning av långa serienummer och lösenord för Wi-Fi-nätverk är inte nödvändiga.

Se installationsvideon.

Landroid S

Landroid M

Landroid L

Avsnitt: