Hur reparera begränsningskabeln?

Denna guide hjälper dig i händelse av att begränsningskabeln är skadad.

Begränsningskabeln kan repareras på olika sätt. Vi förslår att du väljer ett av de två som listas nedan utifrån dina personliga färdigheter.

OBS! Vi avråder från att sätta ihop begränsningskabeln med isoleringstejp eller med användning av en skruvplint för anslutningen. En bruten krets kan uppstå över tid eftersom markfuktigheten kan oxidera kabeln.

Hur reparera begränsningskabeln (nybörjare)

Du kan stöta på två fall: kabeln är avskuren eller skadad. I det andra fallet måste du klippa bort den skadade delen.

Vänligen se videon nedan eller läs igenom stegen som följer för att fortsätta.

För att fortsätta behöver du: 

A. Två vattentäta kontaktdon för begränsningskabeln som finns i din Landroids förpackning.

B. En liten bit extra kabel. 

Fortsätt enligt följande och kom ihåg att du inte ska skala av någon av kablarna du använder.

1. För in en ände av den skadade begränsningskabeln i ett av hålen på kontaktdonet.

Connectors_01

2. Använd en liten bit av en ny begränsningskabel och anslut den till ett av de två kvarvarande hålen på kontakdonet.

Connectors_02

3. Använd en tång och tryck ihop kontaktdonet ordentligt.

Connectors_04

4. För in den andra änden av den nya begränsningskabeln och den andra änden av den skadade begränsningskabeln i det andra kontaktdonet. Använd en tång och tryck ihop kontaktdonet ordentligt.

Connectors_03_bis

5. Tryck ned begränsningskabeln på marken och fäst den med en märla.

 

Alternativt kan avancerade användare tennlöda kabeln, täcka kabeln med vulktejp och eventuellt avsluta med att täcka allt med isoleringstejp.